Общинският съвет в Пловдив бламира предложението на Здравко Димитров, с което трябваше да се даде старт на процедурите за концесията на „Инсинератор – Пловдив” заедно с имотите и техниката, които са зачислени към него. Едва 15 съветници подкрепиха предложението, с което точката не бе приета.

Тя бе за промяна на Плана за общинските концесии за 2022 година, като в него трябваше да попадне имота на бул. „Кукленско шосе” и техниката, оценена на 7 млн. лева. Според първоначалния план  максималният срок на концесията трябваше да е за 35 години с възможност за удължаване за още 11,7 години.

"Имаше съветници, които не знаеха за какво гласуват. Този казус е още от времето на Славчо Атанасов. Направихме всичко необходимо да го дадем на концесия, за да може да заработи, иначе всички искаме екология, по-чист въздух...", заяви кметът Здравко Димитров. По време на гласуването съветниците на ГЕРБ се въздържаха.

По предложението на Община Пловдив предметът на концесията трябва да е: „Изпълнение на строителство и строително-монтажни работи и дейности за доизграждане и въвеждане в експлоатация на „Инсинератор Пловдив“, срещу правото на концесионера да получава приходи от услуги по събиране и третиране на отпадъци от лечебни и здравни заведения, които ще осъществява на територията на обекта, при поемане от него на строителния и оперативния риск”.

Тепърва ще се установяват сроковете за довършването на базата, като това ще се случи след изготвяне на технически анализ. Това ще се установи и какво концесионно възнаграждение ще получава Община Пловдив.

Припомняме, че през февруари Общинския съвет гласува изваждането на активите на „Инсинератор – Пловдив”,    - техника, сгради и имоти за 7 млн. лева. С това решение се върви и към ликвидация на дружеството, за което гръмна скандал заради разходването на средства от управителя му Дончо Кацаров.

Шефът на „Инсинератор – Пловдив” наел колата на майка си за служебна, изхарчил 100 бона за издръжка

По време на обсъжданията на предишни сесии зам.-кметът Величко Родопски заяви, че дарената апаратура от Швейцария не се знае дали функционира, защото няма софтуер, с който да се пусне.  Последните разчети са, че трябват 12 млн. лева, за да се пусне в работа и да функционира на пазара.

Проектът за регионален инсинератор за болнични отпадъци в Пловдив бе част от Плана за действие към Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 г.  Тогава страната ни получи безвъзмездно от Швейцария  близо 5 млн. лева за доставката на инсталация за изгаряне и за техническа помощ. От наша страна бяха инвестирани около 9 млн.лева, като  2,1 млн. лева бяха от ПУДОС,  5 млн. лв. са от държавата и 1,7 млн. лв. собствени средства на Община Пловдив.  След това имаше спор между Общината и фирмата и договорът бе прекратен.

Въпреки че бяха налети 14 млн. лева в него, по последните разчети на Община Пловдив трябваха още 10 млн. лева, за да се завърши. Общинският съвет не одобри тегленето на заем от 7 млн. лева преди две години на дружеството, което бе закрито след 5 години безсмислена дейност.