„Холсим кариерни материали“ АД ще бъде новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 2“ в област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Договорът за добив на строителни материали - баластра, от находище „Лозница 2" е сключен на 3 декември 2008 г. с пазарджишкото дружество „Врис" ООД. „Холсим кариерни материали" АД е правоприемник на този концесионер.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за подземните богатства позволява договорът да бъде продължен с правоприемник на концесионера, когато последният е прекратил дейността си. Това става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката в случай, че правоприемникът е депозирал заявление за продължаване на договора. Той трябва да поеме всички задължения по него и да отговаря на изискванията на чл. 23 и чл. 23 а от закона.

Условията на предоставената концесия не се изменят.

Припомяне Ви, че концесията на дружеството в Белащица беше спряна поради сигнали на граждани. 

Белащица отново въстава заради кариерата, докато РИОСВ разглежда удължаването на срока на концесиятaЩе се извършва преценка за необходимостта от ОВОС