Строителния бранш очаква намаление на новите поръчки през следващите 6 месеца. Това показват данни на Националния статистически институт, които измерват бизнес климата в различни сектори на икономиката. 

През юли строителните предприемачи са посочили, че имат влошените очаквания за бизнес състоянието на предприятията до края на годината. Очаква се да стартират по-малко обекти, от колкото през последните няколко месеца, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план.

Приблизително 70% от строителния бранш счита, че се намираме в много несигурната икономическа среда. Цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството приблизително 50% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Строят нови 2000 жилища в Пловдив! Областта е рекордьор по строителни разрешения и стартирани обектиОбластта е върха на строителната верига, единствено по РЗП все още не минава София