Пловдив отново се качи на първо място в класацията по издадени нови строителни разрешителни за първото тримесечие на 2022 година, както и за започнати строежи в същия период.

Само за три месеца администрациите в областта са издали 321 строителни разрешения за жилищни сгради с обща разгъната застроена площ (РЗП) от 246 350 кв.м., разпределени между 1921 жилища. В Пловдивска област има издадени 4 строителни разрешителни за административни сгради с РЗП от 4638 кв.м. и още 105 строителни разрешителни за сгради с друго предназначение, сред които всички останали видове – производствени, търговски, културни и т.н. Тяхното РЗП пък е 49 421 кв.м.

Отново в област Пловдив е стартирало строителството на най-много нови сгради - 208 жилищни и 52 други сгради.

Областта изпревари дори София, където са издадени 229 строителни разрешения, но сградите ще се разполагат на по-голямо РЗП от 390 094 кв.м. и ще добавят на пазара на имоти още 3316 жилища. Площта е по-голяма в София, тъй като там основно се строят жилищни комплекси, докато в област Пловдив има огромен брой строителни разрешителни за къщи в община Родопи. По одобрени проекти столицата е следвана от област София – 229 разрешителни за жилищни сгради, Варна - 191, и Бургас - 141.

На практика област Пловдив догони резултатите си от последното тримесечие на 2021 година, което беше с рекорден брой разрешения - 352 броя за жилищни сгради с РЗП от 309 хил кв.м. и 3010 апартамента в проект. Краят на годината обаче традиционно е най-интензивен и инвеститорите бързат да изкарат необходимите документи. После обикновено следва логичен спад, който тази година не дойде заради бума в строителния бранш и високите цени на имотите.

По отношение на стартиралите строежи след Пловдив се нареждат Варна - 215 жилищни и 21 други сгради; София (столица) - 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради; София - 117 жилищни и 41 други сгради; Бургас - 109 жилищни и 26 други сгради.

Започналото и одобреното строителство в национален план за първите три месеца на 2022

В национален план през първото тримесечие на 2022 г. са издадени строителни разрешения за общо 1850 нови жилищни сгради с 9 489 жилища в тях и 1 171 388 кв. м РЗП, на 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв. м РЗП и на 1 071 други сгради с 572 703 кв. м РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни се увеличават с 19.7%, жилищата в тях - с 8.1%, а разгънатата им застроена площ - с 13.9%. При административните сгради обаче има спад - намаляват издадените разрешителни, както и тяхната РЗП, съответно с 35.7 и 82.0%.

През първото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1 269 жилищни сгради със 7 657 жилища в тях и със 787 999 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 8 089 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 442 697 кв. м РЗП.