Фирма, която да пълни с вода Гребната база, се търси от Община Пловдив. Администрацията пусна обществена поръчка за избор на изпълнел за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения. Прогнозната стойност на поръчката е близо 100 000 лева с ДДС.

В предмета на поръчката е записано, че трябва периодично транспортиране на общо четири милиона куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал. Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график, с фиксирани периоди и водни обеми.

Необходимите водни обеми за зареждане на Гребен канал се доставят чрез масивно водохващане изградено на река Първенецка. Водовземането се осъществява чрез дънен праг. Бреговете на реката в този участък са укрепени с подпорни стени. Самото водовземане е с правоъгълен отвор, на който има монтирана решетка. С покрит канал водата достига до регулираща шахта, в която има монтирани две запорни врати- едната към вододовеждащия канал, другата към реката.

Основното зареждане на Гребния канал става чрез преработени водни обеми от ВЕЦ - Кричим. Чрез масивно водохващане, изградена на изтичалото на ВЕЦ-а водата се отвежда до река Първенецка чрез съоръжения на „Напоителни системи“.

Спортно съоръжение представлява канал дълъг 2,2 километра, широк 120 метра и дълбок 3 метра. Намира се в парк "Отдих и култура", непосредствено до стадион Пловдив и пловдивския зоопарк. Това е най-голямата подобна база на Балканите, където могат да се провеждат състезания по гребни спортове.

През 2011 година беше извършен ремонт на стойност 1,6 млн. лева. Обновяват се хангарите на гребците, съблекалните, изгражда се нова трибуна за около 800 зрители. От 16 септември 2011 година на Гребната база се провежда Европейското първенство по гребане за мъже и жени.

Вижте Гребната от птичи поглед във видеото на ТРАФИК ТВ: