Първият нов булевард от повече от десетилетие в Пловдив се очаква да бъде открит до 6 месеца, като той ще даде алтернатива за пресичане на целия район „Северен”. Новата пътна отсечка, която ще носи името на района, ще започва от Моста на Адата, през Брезовско шосе и ще има подходи към Карловския надлез.

Заради проблем с последния имот с лице към бул. „България” от Община Пловдив ще завършат отсечката без кръговото, което е по проект. На кръстовището ще бъде сложена светофарна уредба, а след това ще се изгради и кръговото кръстовище.

Отчуждителни процедури са започнали и върху част от предприятието „Градски транспорт” на гара Филипово. Оттам ще минават ушите, които ще качват връзката към Карловския надлез.

Цената на този обект надхвърля 10 милиона лева, a сумата е от 30-милионния заем. Той ще е широк 34,50 метра - с три ленти по 3,50 метра, средна разделителна ивица 2 метра и тротоари с велоалея. В момента се работи по изграждането на подземна и надземна инфраструктура, нова пътна конструкция, тръбни канали мрежи, улично осветление, светофари, водопровод, канализация, джобове за спирките.

Вижте ВИДЕО с ДРОН от отсечката, по която се работи.