Само дни преди 15 септември училищата и детските градини в Пловдив и региона продължават да изпитват остър недостиг на преподавателския си състав.

Оказва се, че в регионалните бюра по труда продължават да се издирват над 200 преподаватели и възпитатели. Такъв дефицит е наистина внушителен, предвид че обхваща всички структури и етапи на обучението на децата. 

Почти всички свободни позиции за хора с университетска диплома са в образователната сфера. В града има десетки незаети щатни бройки за начални, прогимназиални и гимназиални учители. Търсят се педагози с математическа специалност, такива с профил природни науки, социални науки, по езици, по изкуства и дори преподаватели по спорт и физическо възпитание.

Учителите в детските градини в Пловдив също недостигат, както и ресурсните учители в специализираните училища. В региона проблемът с кадрите в сферата на образованието са с малко по-различен профил. Заради по-малкото часове, там все повече се търсят хора, които да поемат определен хорариум в рамките на лекторски часове, което не представлява постоянна заетост на трудов договор.  

Проблемът със застаряващите колективи в училищата не датира от днес или от вчера. Неслучайно кризата с човешки капитал за целите на преподавателска и възпитателска дейност навлиза все повече в политическия дискурс и намира изражение в редица стратегии и проекти, които да стимулират млади хора да изберат учителската професия. 

Само преди дни министърът на МОН Красимир Вълчев анонсира нова национална програма, която ще вкара т.н. неправоспособни учители /хора без педагогическа правоспособност/. Тя трябва да стартира в края на тази или началото на следващата година и ще представлява „своеобразна алтернативна пътека за хора, които не са учители, но желаят да преподават”.

Хоризонтът на програмата е в рамките на 1 година специалисти в различни образователни области да придобият педагогическа правоспособност.

"Целта е да имаме своеобразен корпус от обучени учители, които да са се съгласили предварително да бъдат насочени към определени училища, където трудно се намират учители и където има най-голяма концентрация на проблемни деца, но срещу по-високо възнаграждение", пояснява министърът. 

Дали това ще реши проблемът с острия недостиг на кадри, който експерти прогнозират да излезе извън контрол до 10 години.

МОН бори недостига на кадри с едногодишно обучение на нови учители ВИДЕОТази година ще стартира с достатъчен брой учители, но предприетите мерки са краткосрочни

Ето и обявените налични места в образователната система в област Пловдив към днешна дата: 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

1          Педагогически съветник(Психология)

1          Учител на деца с умствена изостаналост

1          Учител,  прогимназиален (Учител по Математика.)

1          Учител, гимназиален (Български език и руски език)

1          Учител, гимназиален (Физическо възпитание и спорт)

8          Учител, детска градина

5          Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1          Учител, начален(Физическо възпитание и спорт)

1          Учител, гимназиален (Учител по География и Икономика.)

1          Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1          Учител, прогимназиален

1          Учител, прогимназиален (Биология,химия и физика)

1          Учител, прогимназиален (Биология,химия)

1          Учител, прогимназиален (Учител по Английски език.)

2          Учител, прогимназиален(География и икономика)

2          Учител, прогимназиален(Учител по Философски цикъл.)

1          Учител, ресурсен

1          Учител, ресурсен

1          Учител, теоретично обучение

3          Помощник на учителя

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

1 начален учител

1 учител по география и икономика

1 учител по физика

1 учител по математика и информационни технологии

1 учител по история

1 учител по география

1 учител по изобразително изкуство и труд и техника

5 учител детска градина

1 руски език

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

2  Учител, начален етап на основното образование

7 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Учител, детска градина

1 Учител, музика в детска градина

1 Психолог, училищен

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

Ул. “Изложение” № 6

1 Учител по английски език – 408 часа

1 Лектор по английски език в начален етап – 256 часа

1 Учител, детска градина

1 Учител по музика – 190 часа

1 Учител по география и икономика – 174 ЧАСА

1 Учител- лектор по английски език и икономика

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

1 учител ФВС

1 учител по електротехника

1 учител-лектор по изобразително изкуство  90 часа

1 учител-лектор по биология 144 часа

1 учител-лектор по изобразително изкуство 448 часа

1 учител-лектор по биология и химия – 211 часа

1 учител по БЕЛ и история

1 учител, детска градина

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

1 учител по философия

1 учител по технологии и предприемачество

2 учител НУП в ЦОУД

1 учител НУП в ЦОУД – с английски език

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 138ч. год.

1 учител по биология и здравно образование – лектор – 72ч.

1 учител по информационни технологии – лектор 104ч.  – 208 год.

1 учител по изобразително изкуство – лектор 190ч. год.

1 учител по човекът и природата – лектор -170ч. годишно

1 учител по физика  - лектор  - 54ч. годишно

1 учител по биология – лектор – 72ч. годишно

1 учител по изобразително изкуство – лектор – 190ч. годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор – 138ч. годишно

1 учител по английски език – лектор – 346ч. годишно

3 учител по музика – лектор – 190ч. годишно

1 учител по турски език лектор  –   I- IVклас 

1 учител в ПИГ начален етап  

1 учител по френски език – лектор 

1 учител по изобразително изкуство

1 учител по биология

1 учител по технологии и предприемачество

1 учител по ФВС – лектор 242ч.

1 учител по технологии и предприемачество – 138ч. годишно

1 учител по математика – лектор 314ч.годишно

1 учител по география – лектор 123ч.годишно

1 учител по музика – лектор 136ч.годишно

1 учител информационни технологии – 70ч.годишно

1 учител по биология и химия – лектор 139ч.годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 102ч.годишно

1 учител по география – лектор 297ч.годишно

1 учител по музика – лектор 312ч.годишно

1 учител по технологии и предприемачество – 225ч.годишно

1 учител по физика и астрономия  - лектор  - 54ч. годишно

1 учител по технологии и предприемачество – лектор 87ч.годишно

1 учител по музика – лектор 122ч.годишно

1 учител по изобразително изкуство – лектор – 122ч. годишно

1 учител по ФВС  1-4 клас – лектор 128ч.

1 учител по изобразително изкуство – лектор -4ч.

1 учител по математика  - лектолр- 8 ч.

1 учител по информационни технологии – лектор – 2ч.

1 учител по физика – лектор – 2ч.

1 учител по технологии- лектор – 3ч.

1 учител по биология  и здравно образование – лектор -72ч. годишно

1 учител лектор по химия -3ч

1 учител по история и цивилизация – лектор -140ч. годишно

1 учител по история – лектор – 3ч.

1 учител по  биология  и ЗО – лектор – 2ч.

1 учител по изобразително изкуство – лектор – 122ч. годишно

1 учител  по география – лектор – 3. седмично

1 учител по география и икономика  - лектор – 123ч. годишно

1 учител по английски език – лектор – 2ч седмично

1 учител по български език и литература 

1 учител в ПИГ

1 учител в ЦДО – 1-4 клас

1 учител по човекът и природата – лектор – 2ч

1 учител  по физическо възпитание

1 учител по  ЦДО

1 учител  по география и икономика – лектор – 51ч. год.

1 учител по изобразително изкуство – лектор 190ч. Годишно

2 учител, начален етап – ЦДО

1 учител по технологии – лектор 138ч. годишно

1 учител по биология и здравно образование – лектор

1 учител начален етап на основното бразование I – IV клас

1 учител детска градина

1 учител  зооинженер

1 учител по философия и етика

1 учител по БЕЛ

1 учител по ФВС

1 учител по физика и химия

1 учител по технологии и предприемачество

1 учител по информатика  - лектор 144ч.

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ

бул.”Г.С.Раковски”  №108 А

 

 

Работни места за лица с висше образование

1 Технолог облекло

2 Учител в начален етап ГЦДО

1  Учител по ФА и ИТ

1  Учител по ФВС

1  Учител по математика и ИТ

2 Учител гимназиален етап

1  Педагогически съветник

1 Учител по англ. език в 5-7

1 Учител на ГЦДО в 5-7

1 Учител в начален етап

2 Учител подготвителна група

1 Учител в ЦДО – начален етап

 

 

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

1 педагог

1 психолог /0,5 щ/

2 учител бел

5 учител начален етап

3 учител начален етап ЦДО

2 учител/Български език/    

1 учител по английски език

2 учител/старши учител/

1 учител,детска градина

1 учител,ФВС

1 учител по БЕЛ,АЕ и Немски език

1 учител ИИ

1 учител технологии и предприемачество

1 учител, теоретично обучение

1 учител физика и астрономия /половин норматив/

1 учител по музика

1 учител по математика

4 учител,ресурсен

1 възпитател

 

Лекторски часове

2 учител/Изобразително изкуство/- 162ч/136ч 

2 учител/Музика/-190ч/136ч                                                                                                          1 учител/География и Икономика/-174 ч

1 учител/Биология и ЗО/-72ч

1 учител/ФВС/  -234ч 

2 учител/Български език/ -/1-170ч ; 1-0,5щат/   

1 учител /Математика/ -280ч      

1 учител ИТ -70ч

1 учител ЧП/физика и астрономия -170 часа

1 учител по физика и астрономия -1/2 щат

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН

бул. “България” № 83

1 учител по музика  - висше образование

1 учител по география и икономика –  висше образование

2 учител по изобразително изкуство –  висше образование

2 учител по физика и астрономия –  висше образование

1 учител по философия  - висше образование

1 учител по английски и немски език – висше образование

1 учител по химия и опазване на околната среда – висше образование

1 учител по физика и астрономия – висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт – висше образование

2 учител по английски език – висше образование

1 учител по пиано – висше образование

2 учител по биология и химия – висше образование

1 учител по практическо обучение / корепетитор/ – висше образование

1 учител руски език - висше образование

2 учител детска градина- висше образование

1 хореограф - висше образование

1 учител НУПЧЕ - висше образование

1 учител по български език и литература - висше образование

1 специалист социална услуга - висше образование

1 учител по математика и физика - висше образование

1 главен експерт младежки дейност и европейски програми и проекти- висше образование

1 учител технологии и изобразително изкуство- висше образование

1 учител ЦДО- висше образование

1 учител по БЕЛ и английски език- висше образование

1 учител по руски език - висше образование

1 учител български и руски език – висше образование

1 учител по математика, информационни технологии и музика – висше образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg

1          Педагогически съветник

1          Психолог

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (география, икономика)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (спорт)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (физика и астрономия)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (музика)

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1      Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (математика и                          

        ИТ)

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (химия и

Опазване на околната среда)

Психолог

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (английски и      турски език)

1     Учител, детска градина

 

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД

ул. "Вр. Киселец" № 3                 

1 Учител спорт

1 Помощник директор              

1 Учител музика

1 Учител, математига и инф.технологии

1 Учител детска градина            

1 Учител чуждоезиково обучeние

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ

бул. "България" № 19

1 Учители, начален етап

1 Учители по Английски език

1 Учител ЦДО-начален етап

1 Учител, подготвителна група

1 Старши учител, теоретично обучение

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-  МАДАН

ул. "Обединение" № 16

тел. 0308 2 25 49

1 учител по икономика

1 учител – минен инженер

1 учител по маркшайдерство

1 учител по български език и история

1 учител по математика ½ щат

1 учител по български език и литература 

1 учител по музика

1 учител в ЦДО-прогимназиален етап с математика

1 учител по немски език

1 учител –ръководител на направление информационни и комуникационни технологии

2 учител детска градина

1 експерт програми и проекти

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН

ул. "Васил Левски" № 1

1 Психолог, училищен

1 Ресурсен учител

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (БЕЛ и История)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Химия, Биология, География и ЧП)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Английски език)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Немски език)

1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (БЕЛ, История, ФВС)

1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (ЦДО)

1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (Математика, Информатика, Физика)

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2 Старши учител,  начален етап на основното образование (I-IV клас)

2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Английски език)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Руски език)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Физика, Математика)