Чифтокопитните, имащи сложна система на храносмилане са станали обект на изследване от международна група специалисти. Най- древното от преживните животни, доживели до наши дни живее в югоизточна Азия. Това е малко еленче, което се храни с различни гризачи и раци.

В изследването на хромозомния набор на животните, учените са използвали техниката "хромозомна живопис", като са оцветявали необходимите структури. Предполага се, че точно промените в хромозомите са накарали повечето съвременни преживни животни да минат към тревопасна диета.

Преживните животни имат сложна храносмилателна система, която е станала такава в процеса на еволюцията. Известно е, че предците на всички бозайници с насекомоядни, които имат много общо с хищниците. Те на практика не дъвчат храната, обработват я много бързо, затова трябва да се хранят по- често.

Превод и редакция: Trafficnews.bg