Свободното къмпингуване в Гърция е забранено, предупреждават от Министерство на външните работи.

Съгласно местните закони къмпингуването е разрешено само на утвърдените и регистрирани за целта места. При нарушение на забраната санкциите могат да бъдат предупреждение, глоба от 150 евро и лишаване от свобода за срок от три месеца.

Решението каква да бъде санкцията се взема от местните власти.