Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) е домакин на Септември (София) в мач от 22-рия кръг на Първа професионална лига. Срещата е в сряда (20.02) от 14:30 на Лаута и ще бъде ръководена от Никола Попов.

Билетите за срещата могат да бъдат закупени в деня на мача. Касите на стадиона отварят в 12:00 ч. За централната трибуна билетите са по 12 лв., за "Спортклуб" – 7 лв., а деца до 13 години ще могат да дойдат на срещата безплатно, но с придружител и попълнена декларация.

Всеки, който желае да посети този мач, трябва задължително да си носи личната карта. Тя ще бъде поискана от органите на реда преди влизане на стадиона.

Деца до 16 години могат да влизат само с:
• родител
• настойник
• попечител
• друго лице, което полага грижи
• придружител

и със следната попълнена декларация:

 

Декларация
 
 

Долуподписаният/ата: ...........................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)
адрес по л. к.: ........................................... …………………………,
дата на раждане: .................................................................
Декларирам, че съм:
• родител,
• настойник,
• попечител,
• друго лице, което полага грижи,
• придружител – пълнолетно дееспособно лице,
и като такъв нося пълна отговорност за детето:
............................................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
дата на раждане: .................................................................
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.
Организаторът на спортното мероприятие е задължен да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
гр. ……….........                                                                                                                                                                                       Декларатор: ………………..
дата …../…./…… г.“

 

 

Един родител/настойник/попечител не може да придружава повече от три деца.

С цел да се улеснят привържениците, на всеки вход на стадиона ще има напечатани декларации.