Президентът налага вето върху Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, съобщават от администрацията на държавния глава. Румен Радев не е съгласен с промените, които дават възможност цивилно лице да оглави Служба "Военна информация". Досега изискването беше ръководителят да е военнослужещ."Това не съответства на мястото, което заема службата като неразделна част от въоръжените сили на Република България", се посочва в мотивите на държавния глава.

Държавният глава припомня, че още през 2015 година двукратно Народното събрание е подкрепило изискването ръководител на военното разузнаване да е военнослужещ на действителна военна служба. "Това правило съответства на мястото и значението, което военното разузнаване има за въоръжените сили на Република България", посочва Румен Радев и нарича промените в момента "отстъпление".

Освен това се посочва, че Военното разузнаване е неразделна част както от въоръжените сили, така е и сред стълбовете на националната сигурност и е част от структурите, които формират системата за нейната защита, гарантиран суверенитета и независимостта на страната и защитата на нейната териториална цялост. "Това са все категории, без които съществуването на съвременната държава е немислимо и без които тя би изгубила своя облик и идентичност", се казва в мотивите и се извежда, че именно това предназначение на въоръжените сили налага законовата уредба на дейността им да осигурява изпълнението на техните конституционно възложени задачи.

В мотивите за налагане на вето пише още, че ръководителят на службата следва да притежава необходимата експертиза, изразяваща се в специфични познания и професионален опит, с цел осигуряване изпълнението на основните ù задачи, свързани не просто с добиване на разузнавателна информация, а и с информация, необходима за отбраната на страната и за защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи.

"За да бъдат изпълнявани ефективно основните ù задачи, ръководството на Службата трябва да притежава необходимите специфични познания и професионален опит. Не е случаен фактът, че военнослужещите се обучават в специализирани образователни институции, каквито са военните училища и военните академии, даващи знания в специфичната област на военното дело", се посочва в мотивите на държавния глава.

Според президента се създава риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол на разузнавателната дейност и на политическия неутралитет, като на първо место в мотивите се посочва, че забраната да членува в политически партии за едно цивилно лице би важало до назначението.  "Това крие сериозен риск от политизиране на военното разузнаване и прави недопустима приетата алтернативност", заявява държавният глава.

Освен това с внесените промени се дава възможност на военния министър да предлага назначаване и освобождаване на шефа, а не както досега - правомощието да е на министър-председателя.

Също така се създава прецедент във въоръжените сили навършването на пределна възраст за съответното военно звание да води до освобождаването от военна служба, но да продължава да се изпълнява длъжността до изтичане на срока, за който военнослужещият е назначен. "Това разрушава изначално съществуващата, укрепвана с годините и всеобщо приетата строга йерархична система на израстване на кадрите във въоръжените сили. Без отговор остава въпросът защо такова правило се въвежда само за директора на Служба "Военно разузнаване", но в други аналогични случаи няма да е допустимо оставането на доказани професионалисти като цивилни лица на длъжности за военнослужещи. Създаване на такава уредба само в ЗВР без наличието на принципни аргументи третира неравно всички други военнослужещи."