България спазва всички конвенции в областта на правата на бежанците и търсещите международна закрила. Националното ни законодателство отговаря на всички стандарти на международното право в тази сфера. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на среща с новия представител за страната ни на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Нарасимха Рао Нилагири Лакшми.

Двамата оцениха високо ползотворното сътрудничество между България и ВКБООН и изразиха готовност за продължаване на партньорството с цел ефективно управление на процеса по интеграция на хората, които търсят международна закрила у нас.

Представителят на ВКБООН подчерта, че България се справя добре с гарантирането на правата на бежанците чрез осигуряване на правото им да работят и да имат достъп до здравни и социални грижи. Държавата ви е сред 18-те страни, които са регламентирали процедура по предоставяне на статут на хора без гражданство, добави той.

Министър Гълъб Донев добави, че Министерството на труда и социалната политика работи активно и за спазването на основните права на непридружените деца и подчерта, че интегрирането на бежанците на българския пазар на труда е предвидено в националната Стратегия по заетостта.