Прах, разрушени имоти и влошено здраве, „Унищожавате природата и лишавате децата ни от бъдеще“. С тези доводи през 2023 година стотици граждани въстанаха против частния интерес на няколко инвеститора в Пловдив. Причината за все по-силно обществено недоволство станаха кариерите за добив и преработка на природни богатства, както и процедурите по почистване на река Марица в землищата на няколко села от региона. 

Какво ново и какво старо през 2023г., кои бяха по-активни – граждани или инвеститори, и как действаха компетентните органи през изминалите 365 дни – вижте в обзора на TrafficNews

Средногорието и неговите залежи – апетитно парче земя за инвеститорите

През 2023г. редица фирми подадоха документите си към Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив с искане да се стартира процедура по изграждане на поредните кариери за добив на инертни материали.

Нови 10 работни площадки може да бъдат изградени в местности край Първомай, Крумово, Калояново, Горнослав, Тюркмен, Асеновград, Дълбок извор и Рогош. Инвестиционнните предложения все още са на етап разглеждане на документация и преценяване на необходимостта да бъде извършвана Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/,а финалното решение ще бъде в ръцете на екоинспекцията.

Четири нови кариери изникват в Пловдивско, превръщат общо 1000 дка земи в работни площадкиИнвестиционните предложения очакват становища от регионалната екоинспекция

За други шест, чийто граници попадат в обхвата на защитени зони, РИОСВ вече излезе със становище, че следва да бъде извършена оценка доколко дейността им ще се отрази върху околната среда и опазването ѝ. Това са проектите за кариери на „Холсим“ в Шишманци и Дълго поле, на „Запрянови-03“ край Добростан, Горни и Долни воден и на „Агрострой 07“ край Първомай. На задължителен ОВОС бе изпратена бъдеща кариера на „Холсим“ край Ахматово.

Осем процедури по инвестиционни предложения пък бяха прекратени от екоинспекцията заради възможност да имат негативни последици върху околната среда или след отказ от страна на възложителя да инвестира в добив.

Шумът ще причини лек дискомфорт“

С това изречение обикновено възложителите описват евентуалните странични действия от добива на инертни материали. Това бе и похватът, който обществото започна да използва презпоследните години. Правопропорционално на инвеститорския интерес, който е интензивен в района на Средногорието, през цялата 2023г. се наблюдаваше и мощна гражданска енергия. Жители на населените места, където бизнесмени проучват находища, подеха десетки инициативи, с които да парират близо до домовете им да се троши скална маса. С шумни протести пред административни сгради и блокиране на пътища, или „тихите“ подписки, граждани настояваха с помощта на компетентните институции да се сложи край на експлоатациите на природни залежи.

Прескочи ли енергийното министерство нуждата от ОВОС преди да даде на "Запрянови-03" концесия до Горнослав?Бъдещият концесионер съзря в общественото недоволство засегнати лични интереси

Съдът с тревожно определение! Остави без разглеждане жалбите срещу кариерата край ГорнославАко то бъде потвърдено от ВАС, съдбата на всички подобни обжалвания ще бъде предопределена, казват юристи

Някои дадоха резултат и заради обществено възражение се стигна до прекратена процедурата за кариера край Рогош и Крумово. Всъщност, за да бъдем съвсем точни, хорското недоволство бе само част от причините да се стигне до прекратяване на процедурите по ОВОС. След внесените писмени възражения, Басейнова дирекция и РИОСВ поискаха допълнителна информация от инвеститорите, но такава така и не пристигнала в администрациите им навреме. В този смисъл – пропуснати, умишлено или не, срокове също доведоха до краят на двете кариери. „Краят“ обаче е символично казано, тъй като се решенията на директора на РИОСВ подлежаха на обжалване, както и запазваха правото на инвеститорите отново да подадат документите си. Каквото и стана и след кратък срок от време в деловодството на пловдивската екоинспекция отново постъпиха същите искания – кариери край Рогош и Крумово.

Пловдивско дружество не се отказва от идеята за 100 дка кариера край Крумово"Еурострой" е подало наново документи в РИОСВ

За втори път отказват на пловдивски инвеститор да превърне 250 дка край Рогош в кариераКонтурите на промишлената площадка граничат с Марица и Стряма

Река Марица – най-пълноводната река и(ли) най-лесният път към черен добив инертни материали

Река Марица е голямото водно богатство на пловдивския регион, което има нужда от обгрижване. Пълноводието и естествените природни процеси довеждат го необходимостта от периодично почистване на коритото ѝ.

По регламент процедурата в Пловдивско се осъществява чрез договори, които Областна администрация сключва без необходимост от провеждане на обществени поръчка. През 2023г. по тази линия няколко фирми получиха позволението на областната администрация да влязат с тежка техника в реката, за да премахнат оттам наносните отложения и самораслата растителност, която пречи на добрата проводимост.

Назад във времето обаче нечисти бизнеси са се възползвали от тази дейност, оказвайки пагубно влияние върху състоянието ѝ. Опасение това да не се повтори тласна живеещи в региона да подходят в повишено внимание към процедурите по почистване на водното корито.
Вълна от недоволство посрещна договора на фирма „Венигаз“, за която TrafficNews писа, че ще почиства Марица край Поповица, Белозем и Чалъкови. След заплаха за протест и няколко внесени подписки с искане процедурата да бъде прекратена, Областна администрация гарантира, че ще прекрати процеса по почистване, в случай че се установи злоупотреба от страна на дружествата.

Смолянска фирма ще чисти и укрепва Марица в Пловдивско, граждани контролират за нередностиОбластна управа възложила поръчката чрез директно договаряне, поискано е от МОСВ

Известно време по-късно от внесени документи от частни фирми към РИОСВ стана ясно, че още участъци от Марица ще бъдат почистени и укрепени. Това отново се случва по инициатива на Областна управа-Пловдив.

Още фирми влизат да чистят Марица в Пловдивско по договори с Областна управаПроцедурите по изземване на наноси от коритата сериозно тревожи граждани, подозират лична облага за фирмите

Жителите на села, в чийто землища се планира почистването, се надигнаха. В Садово темата трябва ли частното дружеството „Ди Кей Фишинг“ да извършва процедурата влезе в местния общински съвет. Местният парламент подкрепи исканията на гражданите и прие документ, с който забрани изземването на наносни отложения от речното корито.

Жители на Ягодово също въстанаха и внесоха подписки в местното кметство, след което РИОСВ-Пловдив прекрати процедурата по извършване на ОВОС, необходима на една от избраните фирми да получи достъп до речното корито.

Възражения на граждани и местна власт спряха чистенето на участък от Марица в ПловдивскоТе се опасяват от незаконно изземване на инертни материали

Общински съвет в Пловдивско скочи срещу изземването на пясъци от река МарицаПриеха протестна декларация, която е препратена до редица институции, Министерски съвет и Областна администрация - Пловдив

Идентичните притеснения на гражданите от незаконно изземване на инертен материал и унищожаване на изградените мостови съоръжения доведоха до това Областна управа да направи одит на договорите, сключени при управлението на Ангел Стоев. Това обаче се случва, след като начело на администрацията бе назначен нов губернатор – инж. Илия Зюмбилев.

Както медията ни писа, след проверката юридическият отдел се натъкна на серия от притеснителни обстоятелства. Най-фрапантното – някои от фирмните, получили разрешение да почистват Марица дори не разполагат с необходимата техника, за да изпълнят възложения им ангажимент.

На какво основание тогава предходното ръководство е позволило непроверени дружества да получат достъп до „златната“ мина в Марица – не стана ясно.

Очакваме през 2024г. новото управление да приеме въпроса присърце и да изпълни ангажимента си водени от мисъл за местното население и природата.

Фирми с договори да чистят река Марица в Пловдивско - без капитал, служители и техникаСлед одит готвят прекратяване на някои от контрактите