Заради възражения на кметство Поповица прекратиха процедура по почистване на Марица в региона. Несъгласието си премахване на наносните отложения и укрепване на бреговете да се извършва от фирма „Венигаз“ ЕООД са изразили и от инициативния комитет на населеното място, разбра TrafficNews.

Припомняме, че през юни смолянското дружество подаде инвестиционно предложение за почистване на реката в района на селата Поповица, Чалъкови и Белозем. Осъществяване на процедурата е договорено с Областна управа-Пловдив през 2022г.. Съгласно контракта строителната фирма трябва изземе наноси и да изчисти самораслата растителност, за да се подобри проводимостта на речното корито. С иззетия пясък трябва да се коригират компрометираните участъци на бреговите ивици.

Смолянска фирма ще чисти и укрепва Марица в Пловдивско, граждани контролират за нередностиОбластна управа възложила поръчката чрез директно договаряне, поискано е от МОСВ

Гласената процедура обаче предизвика недоволството на граждани, които предупредиха за протестна готовност. Като причина изтъкнаха опасението, че чистенето се използва като претекст от частни фирми, за да оправдае изземване на инертен материал за собствени нужди.

Именно това е било включено в мотивите, с които е поискано спиране на инвестиционното предложение.

Граждани блокират път заради чистенето на Марица в Пловдивско: Не премахват наноси, а си взимат пясъкЧастните фирми, на които се възлагат поръчки, се облагодетелстват лично от процедурите, смятат жители на Община Садово

Заради възраженията Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“/ БДИБР/ е поискала от възложителя „Венигаз“ допълнителна документация, с която да се внесе повече яснота за плануваното почистване. В рамките на едномесечния срок обаче информация така и не била предоставена от страна на дружеството.

Съгласно закона процедурата е била прекратена от РИОСВ-Пловдив. Това обаче не означава край с инвестиционното предложение, тъй като заповедта на екоинспекцията е обжалваема. „Венигаз“ има срок от 14 дни да отнесе въпроса към Административен съд-Пловдив. дали обаче това ще се случи, все още не е ясно.

Припомняме, че преди малко повече от седмица друго дружество, обвързано със смолянската фирма, получи отказ на институциите. На „Вени - Трансстрой” ЕООД, отново собственост на Венцислав Гиритлиев, бе отказано да гради кариера в района на Рогош. Причината бе ключовата дума „недопустимо“, с която БДИБР определи пожеланата от него процедура да добива инертни материали в близост до коритата на реките Стряма и Марица. Същото е в разрез със Закона за водите и обоснова решение на РИОСВ да прекрати инвестицията му.  

За втори път отказват на пловдивски инвеститор да превърне 250 дка край Рогош в кариераКонтурите на промишлената площадка граничат с Марица и Стряма

Повече за желанието на местни дружества да чистят река Марица в региона на Пловдив, прочетете тук:

Още фирми влизат да чистят Марица в Пловдивско по договори с Областна управаПроцедурите по изземване на наноси от коритата сериозно тревожи граждани, подозират лична облага за фирмите