Още фирми са сключили договор да чистят речното корито на Марица в Пловдивско. В края на ноември 2022г. Областта управа –Пловдив е избрала „Ди Кей Фишинг“ ЕООД и „Билд Инерт“ ЕООД да осъществят укрепване на бреговата ивица, като същевременно почистят коритата от наносни отложения и саморасла растителност. 

Дружеството "Ди кей фишинг" е подало документи за процедурата към Регионалната инспекция по околната среда и водите през март. В него са посочени параметрите на инвестиционното предложение, от което става ясно, че ще бъде обработен терен с дължина от 1400м.  Оглед на мястото констатирал, че в речното корито край Селци (общ. Садово) и Чалъкови (общ. Раковски) „има отложени значително количество наносни отложения, разположени основно под формата на голям полуостров и четири малки острова“. С хода на времето са се самозалесили. Това е променило нормалното течение на водите и е довело до разрушаване на двата бряга в района. Най-значителни щети са нанесени на левия бряг, попадащ в землището на Чалъкови, където речното корито вече навлиза в обработваемите земи, става ясно в ИП на фирмата, а „особено опасно е подкопан десния бряг, в началото на участъка, който е достигнал само на около 15 м от дясната дига и има опасност да я разруши“. В доклада, пратен от „Ди Кей Фишинг“ до РИОСВ, се посочва, че описаните дотук щети налагат спешното разчистване.

Как ще се почисти коритото на Марица?

Предвижда се самораслата растителност да бъде изсечена, механично изсушена и предоставена на общините за обезпечаване на социални нужди. От въпросните 1400м. ще бъдат премахнати около 290 000 м3 пясъци. Толкова е пресметнат приблизителния обем на наносни отложения, като в цифрата не са включени допълнителните отложения, котио ще се формират  през периода на разчистването. В други думи – количеството на извадени пясъци ще се увеличи, но не се знае с колко. По документ изкопната дейност ще се осъществява до 3 м. дълбочина с багер, без да се рови по-ниски от котите на съществуващото дъно.

Поземлените имоти в участъка/в синьо/ не попадат в границите на защитени територии, но попада в границите на защитена зона по Натура 2000/в зелено/. Затова РИОСВ е посочила в свое решение от 30 август, че процедурата подлежи на преценяване на необходимостта да се извърши Оценка за въздействие върху околната среда. Съобщение за това е препратено до общините Садово и Раковски, като тепърва компетентните органи кажат дали „Ди Кей Фишинг“ ЕООД трябва да прави ОВОС или може директно да пристъпи към осъществяване на договора с Областна управа.   

Подобно разрешение очаква и фирмата „Билд Инерт“ ЕООД, подала предложение да чисти региона на Марица преди устието ѝ с река Чая. Територията, която ще разчиства дружеството, попада в землищата на селата Катуница, Чешнегирово, Рогош и Ягодово. Очаква се количеството на иззети наноси да бъде до 44 000м3, което ще се осъществи без да се подкопава сегашното ниво на коритото. Фирмата ще има три години, за да осъществи почистването, за което е сключила договор с Областна управа.

Прави впечатление, че се планира временното депониране на иззетите наносни отложения да се осъществява в частен имот на фирмата в местността „Скобелицата“.

Смолянска фирма ще чисти и укрепва Марица в Пловдивско, граждани контролират за нередностиОбластна управа възложила поръчката чрез директно договаряне, поискано е от МОСВ

Припомняме, че почистването на река Марица в района на Садово от дружеството „Венигаз“ вече стана причина за сериозно обществено недоволство, дори заплаха за протест. Местните жители обвиниха строителните фирми, които по договори с държавата се заемат с подобряване проводимостта на реките, всъщност извършват и незаконно изземване на пясъци от коритата. Целта им – лично облагодетелстване със изключително скъпи в момента инертни материали, приложими при строителството.

Според жители на Садово подобно почистване дори не е толкова необходимо, колкото властта твърди, заигравайки се със страховете на хората след наводнението от септември 2022г.

Граждани блокират път заради чистенето на Марица в Пловдивско: Не премахват наноси, а си взимат пясъкЧастните фирми, на които се възлагат поръчки, се облагодетелстват лично от процедурите, смятат жители на Община Садово