Протестна декларация против добиването на инертни материали от река Марица бе приета от Общински съвет-Садово. С нея се иска прекратяване на процедурата по почистване на коритото на реката, изземване на наносните отложения и изсичане на самораслата растителност. Документът е получил подкрепата на граждани, кметове на населени места и земеделски производители. Препратен е до Министерски съвет, МОСВ, Областна администрация, Басейнова дирекция и екоинспекцията в Пловдив.

Декларацията идва на фона на няколко договора, сключени от Областна управа-Пловдив с частни фирми, които да подобрят проводимостта на коритото на Марица. Съветниците призовават администрацията в областния град да прекрати контракта с "Ди Кей Фишинг" ЕООД – фирмата, които ще чисти край Селци (общ. Садово) и Чалъкови (общ. Раковски). Дружеството трябва да изземе 290 000 куб. м. наносни отложения /пясъци/ в границите на Защитена зона по Натура 2000. В момента инвестиционното предложение изчаква становище на РИОСВ-Пловдив дали трябва да бъде извършен ОВОС. Повече за това какво предвижда договорът може да прочетете тук:

Още фирми влизат да чистят Марица в Пловдивско по договори с Областна управаПроцедурите по изземване на наноси от коритата сериозно тревожи граждани, подозират лична облага за фирмите

Другото притеснение на гражданите е, че с процедурата по почистване се маскира практиката на строителни фирми да прибират за лично ползване големи количества скъп инертен материал. Това е засегнато в декларацията на ОбС-Садово, където се посочва, че Областна администрация и всички държавни институции в годините назад не се демонстрирали капацитет да следят дали всичко е законно. Липсата на контрол е довела до своеволия при изземването на пясъци от коритото на Марица, като по твърдения на граждани – „за 30 години нивото е речното корито е свалено с 2 метра, а на места то е с 4 метра по-надолу“.

Твърди се, че по договора с Областна администрация - Пловдив няма предвидена банкова гаранция, която да възпира изпълнителя да извършва умишлени нарушения. 

"Това доведе до оголване на основите на мостовете в района и има пряка опасност за срутване им. Нивото на подпочвените води, които са основен източник за напояване на площите, заети със земеделските продукция също се влияе значително от такъв тип дълбочинни изземвания. Потърпевши от това са земеделските стопани“, пише в протестната декларация.

На заседание в четвъртък /28.09./ декларацията е била приета единодушно от общинските съветници с 13 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържали се". Настоява да бъде организирано широко обсъждане с всички заинтересовани страни, местни жители и природозащитни организации.