Общинският съвет в Пловдив даде зелена светлина село Белащица да се присъедини към областния град, ако референдумът в населеното място бъде с положителен отговор. Общинските съветници приеха точката с абсолютно мнозинство, макара и Йордан Василев от БСП да поиска да бъде отложена, за да се направи проверка в ГРАО на подписите в подписката.

От инициативния комитет присъстваха в залата на местния парламент, като посрещнаха решението с аплодисменти. Техен представител мотивира искането им за присъединяване към община Пловдив, като изтъкна редица проблеми в селото, сред които кариерите, почистването и инфраструктурата. 

Очаква с е и решение на общинския съвет в „Родопи” за провеждане на референдума, вероятно обаче там то няма да бъде прието, каквито са предварителните нагласи на инициативния комитет. Въпреки това, водещото решение обаче е т. нар. приемаща община. Областният управител  трябва в тримесечен срок да насрочи и референдума.

Въпросът на референдума, който се очаква в селото Родопската яка ще бъде:

„Искате ли село Белащица, запазвайки статута си на село, да се отдели от Община Родопи и да се присъедини към Община Пловдив?“ 

В мотивите към предложението е записано, че към настоящия момент голям брой от населението на село Белащица работи в Пловдив:

„ Присъединяването към Община Пловдив ще създаде предпоставки за подобряването на транспортните връзки, инвестиции в нови инфраструктурни проекти и не на последно място – до увеличаване на бюджетните дотации. Не е нито икономически, нито социално изгодно толкова близки и неизменно свързани населени места да бъдат част от територията на различни общини. Времето доказва, че това не е рентабилно за техните жители и е наложително да бъде извършена промяна, която да даде възможност  Пловдив и околните села да развиват с ускорени темпове сътрудничеството помежду си като неразривно свързани населени места от територията на една община. Още повече, че между тях и гр. Пловдив има установена многогодишна и естествена социална, икономическа, политическа и демографска зависимост, а разделеността им в различни общини пречи на нормалното развитие на връзките между тях. От друга страна Община Пловдив има  безспорен интерес от присъединяването на нови общински терени към своята територия с оглед привличане на нови инвестиции, а също и с оглед бъдещото икономическо развитие”.