След окончателно решение на тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) Борислав Николов ще изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 13 години и 4 месеца за убийството с особена жестокост на съпругата си Кремена през 2019 г. във Варна, съобщиха от кабинета на председателя на ВКС.

Борислав Николов от Варна беше обвинен, че е пребил до смърт своята съпруга. След като трупът на Кремена беше намерен, експертите заключиха, че жената е починала вследствие на масивен кръвоизолив в мозъка. Предишния ден между двамата се разразил скандал. Съпрузите имали насрочено дело за развод, което щяло да се състои няколко дни по-късно. Мъжът е бил многократно предупреждаван от полицията заради поредицата от жалбите на съпругата му за оказано домашно насилие.

Кремена вдигнала скандал на Борислав за... дрехи. Той отвърнал с три смъртоносни шамара!

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Борислав Николов срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 40/2020 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Варна подсъдимият в производство по чл. 371, т. 2 от НПК („Съкратено съдебно следствие“) е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 от НК (за убийството на съпругата си, извършено през 2019 г. в гр. Варна с особена жестокост и по особено мъчителен начин), поради което му е наложено наказание от 18 г. „лишаване от свобода“, което е намалено с една трета на 12 г. (заради съкратеното съдебно следствие).

С решението на Апелативен съд – Варна е изменена присъдата, като е увеличен срокът на наказанието „лишаване от свобода“ на 20 г., редуцирано с една трета на 13 г. и 4 м., както и размерът на обезщетенията по гражданските искове на родителите на пострадалата до предявения размер от по 100 000 лв. В останалата част присъдата е потвърдена.

В решението на ВКС се посочва, че производството пред първата инстанция е протекло по реда на чл. 371, т. 2 от НПК. Борислав Николов е признал изцяло фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тях. Съдът е приел, че самопризнанието му се подкрепя от доказателствата, поради което провел съкратено съдебно следствие. Липсват допуснати процесуални нарушения, свързани с правилността на провеждане на диференцираната процедура и липсват пороци при формиране на вътрешното убеждение на съдилищата по правно значимите факти, признати от подсъдимия, посочват върховните съдии.

Според съдебния състав на ВКС действията на Николов, описани във внесения обвинителен акт и признати от подсъдимия като факти, са квалифицирани правилно. Възраженията в насока субективна несъставомерност на деянието не могат да се приемат за основателни. „Несъмнено е, че в случаите, когато деецът причинява редица телесни увреждания на пострадалата с нанасяне на множество удари, най-вече в главата u, в резултат на което настъпва смъртта, макар и след т. нар. светъл период, какъвто именно е коментираният случай, е налице умисъл за убийство, а не смесена форма на вина“, категорични са върховните съдии. Без значение е, че веднага след побоя пострадалата е могла да се движи, да се качва и слиза по стълби, защото съдебномедицинската експертиза установява, че причината за смъртта е притискане на мозъка от кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка, възникнал след травматични увреждания по главата и лицето. Тези факти говорят за умисъл за убийство, а не за причиняване на телесна повреда, пише в мотивите на решението на ВКС.

Според върховните съдии са неоснователни и доводите в касационната жалба за подценяване на данните за личността на подсъдимия – много добри характеристични данни по месторабота, трудова заетост, отлични данни по местоживеене и критично отношение към извършеното. Тяхното значение не е подценено, а правилно съотнесено с изобилната информация за системно упражняваното от подсъдимия насилие върху пострадалата, пише в съдебното решение. Заявеното от подсъдимия критично отношение към извършеното, изразено под формата на съжаление, не е пренебрегнато от въззивния съд. То правилно е било оценено като смекчаващо отговорността обстоятелство, но неговото значение не следва да бъде надценявано, а е нужно да бъде съотнесено с поведението му след деянието, а именно вземане на телевизор, лаптоп и дрехи и напускане на квартирата, говорещо за безразличие.

По тези съображения Върховният касационен съд не намира основания за редуциране на размера на индивидуализираното от апелативния съд наказание на Борислав Николов, което е съобразено с тежестта на деянието и личността на подсъдимия.