Областният управител Ангел Стоев няма да наложи вето над новия Общ устройствен план на Пловдив, тъй като законът не му го позволява. Това става ясно от становище на администрацията, чийто юридически отдел е приключил с анализа на документите, съпътстващи решението на Общински съвет.

От отговора им става ясно, че Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е нормативната база, която спира той да атакува решението, за което бе помолен по-рано от пловдивчани. Припомняме, че преди седмица пред сградата на Областна управа се проведе протест в искане Стоев да влезе в законовите си правомощия и да върне за преразглеждани като незаконосъобразно решението на ОбС промяна на ОУП-а. Основното притеснение на гражданите е, че в новия план се променя предназначението на 81 дка площ в сърцето на парк "Отдих и култура" - от зелена зона в зона за "рекреационни дейности". Така на практика става възможно вдигането на 3-етажни сгради в парка. 

Десетки на протест срещу застрояването до Гребната база, срещат се с областния управителОнлайн петицията вече е събрала над 5000 подписа

Днес обаче губернаторът отговори на пловдивчани: „Решението е прието при спазване на правилата, включително и по отношение на изискуемото мнозинство за вземане на решение. Прието е с гласовете на приблизително мнозинство ¾ от всички общински съветници“.

Посочва още, че областният управител има възможност да упражни контрол единствено по законосъобразност по отношение актовете на Общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Припомняме, че по време на среща с гражданите, проведена по време на протеста, областният управител предупреди, че не е изключен именно този изход от ситуацията.

Юристите на Областна администрация тепърва ще разглеждат решението на общинарите за ОУП-аОт тяхната преценка Ангел Стоев ще реши дали да го върне за корекция и прегласуване

Ангел Стоев обаче посочва кой може да върне за ново разглеждане пред Административен съд решението:

С промените от 2021 г. в изрична разпоредба се предвижда, че Общият устройствен план може да се обжалва единствено от собственици на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания (по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му ). Става дума за имоти, за които е предвидено изграждане на обекти публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси – опазването на околната среда и на човешкото здраве, на земеделски, горски и защитени територии и зони“, пише в становището на Стоев.

Става ясно още, че към Областна администрация продължават да постъпват жалби и сигнали на граждани и неправителствени организации, касаещи промените в ОУП на Пловдив, на които администрацията е отговорила. 

Междувременно предстои провеждането на още един граждански протест, който да защити парк "Отдих и култура". На 10 декември /събота/ в 14:00ч. пловдивчани ще се съберат пред сградата на Общината, след което е предвидено шествие по главната улица.  

Приеха новия ОУП на Пловдив, имотът от 81 дка край Гребната база остана за рекреационни дейностиПротестиращите напуснаха залата с възгласи „оставка”