Областният управител Ангел Стоев се срещна с групата от протестиращи против застрояването на Гребна база. Той прие членове на инициативния комитет, които поискаха от него да защити интересите на парк „Отдих и култура“, където новият ОУП на Пловдив се позволява строеж на 3-етажни сгради.

Разговорите в сградата на Областна управа се случиха на фона на продължаващия граждански протест. Тони Стойчева, част от Инициативния комитет, призова Стоев да съблюдава интересите на 340 000 пловдивчани, "които са по-важно от тези на един строителен инвеститор". 

Десетки на протест срещу застрояването до Гребната база, срещат се с областния управителОнлайн петицията вече е събрала над 5000 подписа

Изпълнете законовите си правомощия и върнете решението на Общинския съвет като незаконосъобразно за преразглеждане“, заяви тя и допълни, че е подготвена жалба, в която е посочено какви са конкретните нарушения на приетият преди седмица Общ устройствен план на Пловдив. Подписката ще бъде входирана в деловодството на Областна управа в края на протеста.

Членове на ИК заявиха, че ОбС с решението си да приеме ОУП-а е застанал против интересите на пловдивчани - особено в частта с промяна предназначението на 81 дка площи на Гребна база.

„Затова призоваваме Вас по целесъобразност да върнете плана за преразглеждане и прегласуване“, допълниха те и настояха Стоев да слезе долу при протестиращата тълпа, за да разговаря с тях.

Областният управител взе думата, като заяви, че подкрепя тяхната инициатива за спасят зелените площи на Пловдив. В деловодството им са постъпили редица сигнали и жалби – от политически формации, от граждани, от Съюза на ландшафтните архитекти.

„Имам законови правомощия и ще се придържам към тях. Съгласно Закона за администрацията областният управител упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местната власт. Това кореспондира и със Закона за местното самоуправление и местната администрация. В този смисъл аз не мога да взема решение по целесъобразност – законът не го позволява. Аз ще се придържам към него“, каза Стоев.

Стана ясно още, че едва днес - два дни, след като в деловодството на Областна управа е постъпило решение на ОбС за ОУП-а, е била изпратена и съпътстващата документация към него. Тоест от днес започва и подробното им разглеждане в юридическия отдел на управата. 

Стоев заяви, че първо ще изчака становището на юристите и по след тяхната препоръка ще реши как да процедира.

На фона на това ландшарфтният архитект Станимир Шаламанов изтъкна, че очевидно има законово нарушение, тъй като чл.65 на ЗУТ забранява застрояването във вече реализирани зелени площи.

ИК отново настоя областния управител да слезе при тълпата. Той обаче отказа да се яви на протеста с довода, че до срещата са допуснати представители на пловдивчани, както и медии, и всяка информация ще бъде достъпна. Той поясни, че форматът на проведената среща е най-разумното решение.

След разговира избраниците разясниха на тълпата случилото се. Протестиращите в един глас отново призоваха Стоев да защити парк "Отдих и култура". Те заявиха готовността си в следващите две седмици да продължат с протестите. А от Инициативния комитет бяха категорични - "докато всички сме заедно, паркът ще бъде спасен!".