Работата по един от големите проекти на Пловдив „Модър-Царевец”, който ще свързва районите „Западен” и „Южен”, може да приключи предсрочно научи TafficNews. Той трябва да  облекчи трафика и ще помогне за подобряване качеството на въздуха.

Дейността на строителната фирма „Драгиев и Ко” върви по план и даже се изпревари графикът на изпълнение, заяви пред медията ни собственикът на фирмата инж. Цанко Драгиев. За предсрочното завършване на „Модър-Царевец” обаче ключова роля имат и ВиК, които трябва да поставят водопроводните тръби от булевард „Хаджи Димитър” до булевард „Александър Стамболийски”.  

Тепърва предстоят разговори между Общината и ВиК относно проекта и съгласуването му, което може да се проточи във времето. Освновният въпрос тук е „Няма ли да се забави изпълнението на проекта заради съгласуване на дейностите между Общината и водоснабдителното дружество?”.  От „Драгиев и Ко” изразиха опасения, че могат да бъдат възпрепятствани до някаква степен от работата на ВиК, но се надяват това да не се случи.

От водното дружеството Антон Гълъбов потвърди, че проектът върви по план и допълни, че се поддържа постоянна връзка между ВиК и фирмата изпълнител. Действията и работата по проекта се съгласуват постоянно и ако се стигне до забавяне по изпълнението му, то ще е минимално – не повече от два-три месеца. Проектът на ВиК е доста мащабен и обхваща целия град, а шлицовите стени под прелеза са изградени и единствено ще трябва да се положат тръбите. Работи се в синхрон с другия проект, който се изпълнява от "ВиК" ЕООД Пловдив,  за изграждане на Южния обходен колектор. Той също минава в трасето на подлеза "Модър- Царевец".

„Модър-Царевец” трябва да завърши през 2023 година. Въпреки това фирмата изпълнител „Драгиев и Ко” е зависима от дейностите по проекта на ВиК за Южния обходен колектор и синхронизирането на действията ще е ключово за предсрочното реализиране на връзката между двата квартала.