УМБАЛ "Свети Георги" – Пловдив избра изпълнител за мащабния се проект за изграждане на покрит многоетажен паркинг с възможност за лицензиране за хеликоптерна площадка.  На първо място в обществената поръчка е класиран консорциум с две софийски фирми – „КЛ Билд” ЕООД и „Интерполис” ЕООД.   От обединението са дали 14,9 млн. лева оферта при прогнозна стойност от 17,4 млн. лева. 

На второ място комисията е определила асеновградската фирма „Запрянови – 03” , които са предложили 15, 8 млн. лева.  Третият участник – „Арх Ситистрой” са били отстранени, тъй като ценовото им предложение не отговаря на изискванията на възложителя.  Срокът за обжалване е свършил, като в сайта на КЗК няма информация за постъпили възражения по поръчката.  Така от УМБАЛ „Св. Георги” могат да подпишат договор за изпълнението на обекта.

Той ще е на мястото на сегашния открит паркинг за служители, с коридор към „Спешно отделение“ и обща разгърната застроена площ от 20 402 кв. м.  В инвестиционното предложение е предвиден строеж на отворен гараж с три покрити нива, а покривът ще е четвърто ниво за паркиране. Хеликоптерната площадка ще се разположи над двулентова спираловидна рампа на сградата като естествено нейно продължение и ще е издигната на 12.2 метра от терена. Капацитетът на съоръжението е за 600 автомобила и ще може да се ползва както от  служители, така и от пациенти и придружители до основните подходи към болницата.

Изграждането на хеликоптерната площадка ще разшири възможностите за оказване на специализирана медицинска помощ, като гарантира въздушен превоз на тежко пострадали пациенти от зона на инциденти, аварии и бедствия до болницата, за осъществяване на спасителни операции и други .