Институтът за пътна безопасност  призовава МВР да започне проактивно да санкционира маловажните нарушения, за да спрат шофьорите да управляват МПС след употреба на наркотици и алкохол, защото преди да започнат да се дрогират, те извършват множество маловажни нарушения. Когато видят, че им се разминава наказанието, чак тогава започват да карат с превишена скорост и да употребяват алкохол и наркотици.

С десетки свои анализи и становища ИПБ е предупреждавал институциите, че с кризисен пиар чрез телевизионни акции и симулирайки загриженост, проблемът само се задълбочава, но не се решава. За пореден път ще предоставим данни за генезиса на проблема „дрогирани водачи“.

През 2014 година осъдените шофьори с употреба на наркотици и алкохол с над 1,2 промила са 3957 души. През 2016 те стават 5764, което е с повече от 30%. При внимателен анализ на поведението на институциите в този период не се констатира различно поведение. 

Единствената промяна, която е извършена от загрижени депутати и представители на неправителствени организации, е да се завиши наказанието за дрогирани шофьори от пробация на условна присъда, без да е извършена оценка на въздействието на тази мярка. За съжаление, тези добри намерения от страна на законодателя създават предпоставка по българските пътища да се кара след употреба на наркотици и алкохол безнаказано. Това е така, защото макар и по-тежко при наказанието условна присъда се разчита единствено на съвестта на осъдения да се поправи. Докато при пробация се задействат държавните механизми за превъзпитание, включително и полагането на безвъзмезден труд до 320 часа годишно. Всички адвокати, прокурори и съдии знаят, че осъдените предпочитат условната присъда пред пробацията. За съжаление на българските граждани след тази промяна и системното пренебрегване от страна на контролните органи да санкционират т. нар. маловажни нарушения по ЗДвП, риска да загинеш от дрогиран шофьор нараства с 200% към средата на 2022 година.

Какво трябва да се направи, за да спрат шофьорите да управляват МПС след употреба на наркотици и алкохол?

Първо трябва да се признае, че този процес ще отнеме минимум две години ако:

Неефективният контрол на скоростта, дава увереност на шофьорите, че и алкохолът и наркотиците също ще им се разминат. И това е факт, защото контролът за наркотици и алкохол от страна на МВР е широкообхватен само след обществен натиск и то за кратко.

МВР трябва да създаде механизми за ограничаване на корупцията сред служителите си и това да е постоянен процес.

 Необходимо е да се създаде ново законодателство, следващо доктрината „Джулиани“. Институтът за пътна безопасност е разработил цялостна концепция, изследвайки и адаптирайки международния опит за не допускане на системните нарушители по пътищата на България. Статистиката показва, че във всички случаи при употреба на алкохол и наркотици от страна на шофьорите, преди това те са извършили множество нарушения по ЗДвП.