Паркът зад хотел „Санкт Петербург“ ще бъде приведен в приветлив вид, това заяви кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев. Управителят на фирма Парадайс Гардън Резидънс ЕООД е входирал молба с декларация в районното кметство, че разрешава да се направи почистване на имота и окосяване на тревните площи. В нея той моли районния кмет за съдействие дейностите по почистване и окосяване на парка да се извършат от служители на ОП „Градини и паркове“ след заплатена фактура от собственика на имота.

Това се случва след четири предписания за почистване на терена от районното кметство.

Алексиев увери, че паркът ще се приведе в приветлив вид съгласно Наредбата за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив. Тя предвижда озеленените площи за ограничено обществено ползване (терени на учреждения, фирми, магазини, училища, болници, детски градини и др.), вкл. и чистотата в тях, да се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели-в границите на съответния имот.