"Скритите послания с  Красимир Куртев“ - Скъпи читатели на Trafficnews, добре дошли в рубриката! В поредното издание ще ви представя темата скритото послание и Тайната символика на ключа.

Тайната символика - Ключът представлява тайнство, символизира власт чрез която може да се разкрие даден проблем  или решение.  В този контекст, пътят към просветление и откровение.

В Кабала се използват думите като обекти, врата, прозорец, маса, ключ и други. Всеки един обект има своята символика - строеж на непознатото. В тази публикация ще се спра върху строежа на ключа наречен тайнството.

Ключът наподобява „Дървото та живота“.  Като строеж ключът е изграден от:

*Корона, изградена от видимите за творението око клони и листа. Всеки клон и всяко листо са множество от различни послания. Макар и видими, те трябва да бъдат разтълкувани и ясни за притежателят на ключа.

*Стебло, колкото видимо, толкова и загадъчно. Творението човек вижда абразивната кора, но не може да разчете резките, елементите по стеблото. Самото стебло се явява пътят от видимото към невидимото.

*Корени, невидими за човешкото око. Техния брой и начин на разклонения представляват тайнственият код чрез който се разкрива портата на познанието, за даден проблем в светски и духовен аспект.

Ключът е  разширение, символизиращо знание и достъп до самото него. Този достъп на познанието ни дава стойностни отговори за разрешаване на наши проблеми и взимане на правилни решения.

Притежаването на ключ  е средство за отключване  на  успехите  в нашите начинания, просперитет в работата, щастие в домът, мир и покой като цяло. Ключът е инструмент за разбиране, положителна величина и най-често се проявява като символ на знанието.

Тайнството на ключа е в неговата двойна функция на "отключване" и "заключване". За „отключването“  споменах  по горе.

Относно „заключването“ ключът е ефективен инструмент, който ни гарантира сигурност. Запазване  тайните на личният живот и ни гарантира предпазване от материално и духовно ограбване.

Всички изброени функции на ключът го прави безценен амулет. Ключа като амулет следва да бъде изработен от злато и сребро. Златото и среброто отключват своята  властта си за предпазят притежателя  от всякакви опити за навлизане в личното пространство.

Всяко дърво дава плод, при кабала тези плодове са вградените скъпоценни камъни като гранат, рубин, хризолит, сапфир, изумруд и диамант.

Езотеричния анализатор Красимир Куртев - Алеф. Куртев е Doctor Honoris Causa, общественик, езотеричен писател, херменевтик и философ. Международен експерт по езотериката на минерали и кристали и правилното хармонизиране.