Българската православна църква чества днес Неделя Сиропустна - деня преди началото на Великденския пост. По традиция на Сирни Заговезни вярващите молят за прошка тези, които са наранили.

„Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви" (Мат. 6:14-15)

Църквата е отредила в самото навечерие на поста да бъде ден на всеопрощението като на вечерната служба всички християни се опрощават взаимно, за да пристъпят към изпълнението на духовния подвиг с чисти сърца и души.

На този ден, ние по древен християнски обичай си прощаваме един другиму прегрешенията и взаимните оскърбления. Нещо красиво и затрогващо има в този наш християнски обичай! Деца целуват ръка на родителите и искат от тях прошка. Кръщелници правят посещения на своите кръстници, за да получат опрощение.

Особено пък скарани близки или дори врагове този ден си подават братски ръка: сърцата широко се отварят и прочистват от всяка злоба, мъст и неприязън. Чудесен, мил и смислен обичай! Какво благотворно отражение има той върху човешките взаимоотношения!

Прошката е мисловният духовен и емоционален акт на освобождаване от чувства като гняв, раздразнение и негодувание, насочени към друг човек, заради сторени от него нежелани действия или нанесени обиди.

Прошката не означава потискане на гнева и раздразнението, а напълното освобождаване от тях чрез осъзнаване на причините, довели до появата на тези чувства, и оттам – намирането на по-рационален начин за преодоляване на дразнителя.

Прощаването има значение най-вече за прощаващия, тъй като той се освобождава от негативните си емоции и добива отново възможност за обективна преценка на фактите, свързани с другия човек, въпросната нанесена обида или нежелано поведение.

От утре започва великденският пост по време, на който чрез въздържание от блажна храна и духовна концентрация, вярващите трябва да се подготвят за достойното посрещане на празника Възкресение Христово.

Заради традицията, свързана с паленето на огньове на днешния празник, от екоминистерството предупреждават, че изгарянето на автомобилни гуми, масла и други лесно запалими материали, които при горене отделят вредни емисии в атмосферата, е забранено и подлежи на глоби, достигащи до 5 хиляди лева.