Съветът за електронни медии избра Константин Каменаров за поста генерален директор на БНТ. Мандатът му ще продължи 3 години. Каменаров бе издигнат с четири гласа "за" и един "против". Доверието си за него дадоха Бетина Жотева, Мария Стоянова, Тозита Еленова и председателката на СЕМ София Владимирова. Против кандидатурата се обяви Иво Атанасов.

Един глас получи и Валерий Тодоров. Ако никой кандидат не бе получил поне три от гласовете на членовете на съвета за електронни медии, щеше да се състои прегласуване. 

Кандидатури по документи подадоха деветима души, от тях СЕМ допусна до втората фаза шестима, чиито изслушвания бяха проведени в два тура. Първият ден бяха изслушани – Сашо Йовков, Валерий Тодоров, Тома Иванов, а вторият Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков.

На днешното заседание, представляващо последният четвърти етап от изборите за генерален директор, първо думата бе дадена на Бетина Жотева. Тя благодари на всички участници в конкурса и оцени, че до един те са достойни и компетентни. Описа концепциите на шестимата кандидати и излъчи за председател Константин Каменаров. „Визията му се приближава най-много до телевизията, която искам да гледам“, посочи тя. И се мотивира, че той може да се справи с неотложните задачи, може да събере екип, излиза от БНТ и в този смисъл познава хората и технологията.

Иво Атанасов представи своя вот втори. Той изключи петима от кандидатите, въпреки че посочи, че е нямало слаби концепции, но в повечето се наблюдавали пропуски. Така Атанасов посочи финансовите слабости в плана на Сашо Йовков, концепцията на Тома Иванов определи като невъзможна за изпълнение при така дадената формулировка за удвояване на аудиторията. Той не сподели пътеводния устрем на Иван Гарелов БНТ да се състезава с другите големи частни телевизии и посочи това разминаване във възгледите като основополагащо да не даде своя вот за него. Иво Атанасов даде своята подкрепа на Валерий Тодоров.

Мария Стоянова обясни, че поста на генералния директор значи много упорита работа. Тя подчерта, че концепцията на Сашо Йовков е била стратегическа и структурирана. Посочи професионализма на Гарелов като професионалист от едно друго поколение, който обаче отправя поглед напред. Стоянова предложи за шеф на БНТ Константин Каменаров и посочи, че младежката интернет платформа, която той е предложил е ключ към връщането на тази важна аудитория. „Той е достатъчно широко скроен, за да не бъде причислен към някое лоби или към статуквото“, коментира тя.

Розита Еленова също направи преглед на всички представени концепции. Лаконични критики отпави Тома Иванов посочи, че личи познаването на законодателството, но липсват конкретни мерки. Иван Гарелов – конкретика, най-професионална визия за увеличаване на гледаемостта и увеличаване на аудиторията. Емблематично име в журналистиката. Интересна идея за финансиране и менажиране на паричните потоци, очевиден опит в управленчески план.

Тя даде своя вот за Константин Каменаров, като се позова на неговата професионална компетентност, поставени ясни цели и задачи и конкретни действия по тях, които звучат реалистично и убедително. Той е познато лице за работещите в телевизията. Тя посочи силното му преимущество, въплътено в управленческа и организационна компетентност. Моделите на управление на телевизиите, които е представил се отличава със стегнат и функционален финансов план.

София Владимирова - председател на СЕМ - също подкрепи Константин Каменаров.