Поредната декларация / пета поред в рамките на седмица/  за преминаване през Контролно пропусквателните пунктове бе издадена от Министъра на здравеопазването. Нейната цел е да се облечки преминаването на хората, които пътуват по работа или по здравословни причини между населените места. Като причина за пътуването вече ще може да се посочва и необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия, както и необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост.

Досега основателните причини бяха полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или на негови близки, както и завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава. 

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност, декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването, пише още в заповедта на здравния министър.

Цялата процедура с декларациите и служебните бележки обаче изобщо не улеснява гражданите. Напротив - на входовете и изходите на града се трупат огромни опашки и преминаването особено в пиковете часове отнема певече от час. Друг проблем, за който сигнализират гражданите е това, че когато номят от поредния модел декларации, полицаите им дават готови бланки, които не е ясно от кого са пипани. "Дадоха ми декларация, а тъй като нямах химикал - и химикал. Какъв е смисълът от тези драстични мерки, като заразата може да бъде предадена и по този начин. Има ли смисъл да чакаш 2 часа на едно КПП и после да пипаш чужди листове и химикали", възмути се пловдивчанката Александра Трифонова. "Ако ще ни заразяват всички, поне да ни пуснат да работим" коментира тя. 

Полицаите също са притеснени, че трябва да вземат бланки от хората и да ги държат в себе си. Да не говорим, че при преминаване през няколко КПП-та човек трябва да носи N брой декларации. Например ако един служител пресича дневно 4 КПП-та на отиване и връщане, той трябва да носи в себе си 8 декларации. А ако преминаващият е служител на спедиторска фирма, то тогава броят на декларациите расте в геометрична прогресия. 

Това е петата промяна в декларацията за преминаване през КПП, откакто тя бе въведена на 21 март. Първо тя се попълваше собственоръчно и само се показваше на КПП. После започна да се изисква заверка от работодател. След това МВР промени формата на декларацията, като отпадна заверката от работодателя и започна да се изисква служебна бележка, служебна карта или пропуск, удостоверяващ работното място на пътуващия. "Решението за това е взето след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на КПП и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби", уточняват от МВР. Последно - пътуващите в страната задължително трябва да представят на всеки контролен пункт декларация със свои данни и информация за маршрута, по който пътуват.

Документът е за еднократна употреба и се предава на полицията на КПП.  Причината за промяната била необходимостта при нужда да може да се проследи маршрутът. Мярката засяга, както пътуващите по непредвидени и уважителни причини, така и тези, които се придвижват по работа. Последните ще удостоверяват причината за напускането на даден областен център със служебна бележка, която ще и остава в тях и ще може да се ползва всеки път.

Огромната бумащина обаче затруднява и без това сложният процес, по който фунционират десетки все още работещи бизнеси у нас. Дистрибутори, спедитори, доставчици на храна прекарват часове на КПП-тата. А ефектът от въпросната мярка е доста спорен. 

Излишно е да коментираме и причинения стрес в тази и без това нелека за всички ситуация.