Тунелът в Пловдив грейна в четвъртък с нови светлини и млечнобели стени! При това - по-рано от обещаното, което е похвално. Преди това беше разпоредена проверка за безопасността на важни пътни съоръжения в града - подлези, надлези, мостове. До 17 февруари длъжностните лица от районните администрации трябваше да обходят обектите, да се види тяхното състояние с оглед на безопасното преминаване на граждани и пътни превозни средства. 

След обследванията на терен от Общината обещаха да бъдат изготвени доклади за състоянието и определени срокове за отстраняване на евентуално констатирани повреди по съоръженията. Дотук добре!

Не знаем в тези доклади дали фигурира Бетонният мост, но според наши читатели там има доста висящи опасни елементи. Ето някои от тях:

Очевидно, това са метални конструкции, останали от нещо, най-вероятно от тролейбусната контактна мрежа, която вече е минало за Пловдив. Не можем да преценим доколко са опасни те за преминаващите под Бетонния мост, но няма как да не поставим въпроса, повдигнат от читателите ни. Ако тези конструкции не служат за нищо, не е ли по-добре да бъдат премахнати?