Почти всяка сутрин независимата платформа за измерване на въздуха airbg.info показва кошмарни данни за чистотата на въздуха  в ЖР "Тракия" и останалата част на Пловдив. Днес сутринта фините прахови частици бяха 244 при допустими 50 ug/m3. ФПЧ 2,5, които отговарят на финия прах, проникващ в алвеолите на белите дробове е 99 ug/m3, при допустими 30ug/m3. 

И така район „Тракия” осъмна с най-мръсния въздух в цяла Европа тази сутрин! А сме още в началото отоплителния сезон и нещата тепърва ще се влошават. Причините за тези данни са най- различни. Замърсяването се дължи на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, следвано от транспорта, състоянието на пътната настилка и прилежащата инфраструктура, строителните дейности и промишления сектор. 

Климатичните условия също оказват значително влияние. Пловдив е разположен в котловина, през по-голямата част от годината ветровете са под 1,5 m/s, има и инверсия, което възпрепятства разсейването на замърсителите.   

Местоположението на града няма как да бъде променено, подмяната на автопарка зависи от стандарта на живот и може да бъде променен само с дългосрочна национална програма. Лошата комуникация между ЕВН и инвеститорите, които градят нови комплекси в кварталите, са причина десетки нови жилища да са без парно отопление и живеещите там да се спасяват по единично. 

Но има фактори, които влияят върху чистотата на въздуха и могат да бъдат променени с малко усилие от страна на общинската администрация. Достатъчно е тя да следи как се спазват собствените й наредби. Строителството е сред основните замърсители, а пред последните няколко години то се развива с бурни темпове.  В "Тракия", "Смирненски" и "Южен" се строят огромни комплекси, а в "Кършияка" десетки малки кооперации. Докато вървят изкопните работи работи камиони изнасят тонове пръст от строителните обекти. И за съжаление транспортните фирми, които превозват пръстта до съответните депа, се масово нарушават  Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив. Товарът се превозва без да бъде закрит с платнище, а след камионите се стеле огромен прашен облак. 

Открити камиони, натоварени със земна маса, могат да се видят както в "Тракия", така и покрай новите строежи в "Смирненски". За съжаление процедурата по санкциониране на нарушителите е много тромава. 

Директорът на Общинския инспекторат Ангел Славов заяви, че е сложно упражняването на контрол върху тези камиони от страна на градските власти. Причината е, че инспекторите могат да глобяват, но не могат да спират камионите. Така оказва се, че те могат да напишат акт, само ако е установено нарушение, а камионите паркирали. Само по себе си обаче това е невъзможно.

"Нашите служители отиват по обектите и предупреждават строителите, но реално трябва да сме с полиция, ако искаме да глобяваме", каза Славов. 

Полицията, чиито патрули не смогват да покриват произшествията и престъпленията на територията на града, едва ли могат да се отзовават на всеки сигнал за непокрит камион. И така влизаме в Зоната на здрача- нарушители има, всички ги виждат, но няма кой да ги хване. 

В същото време статистиката съобщава, че 118 хиляди българи всяка година се разболяват заради мръсния въздух, а през есента и зимата броят на хората с белодробни проблеми рязко скача. 

А всъщност казусът има много лесно решение. Терените където се депонира земната маса, са известни на администрацията, защото при издаването на всяко строително разрешение строителната фирма посочва къде ще бъде разтоварена изгребаната пръст. Патрули на Общинска полиция или Общинска охрана могат да съставят актове на място и вероятно след като санкциите и контролът стане системен, камионите ще започнат да се движат покрити.  

 Припомняме , че Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив ЗАБРАНЯВА:

 -Замърсяването от строителни и други обекти на пространствата извън обектовото изграждане

 - При извършване на строително-ремонтни дейности и разрушаване на сгради, физическите и юридическите лица са длъжни да предприемат действия за опазване чистотата на въздуха, чрез оросяване, овлажняване или използване на съоръжения със смукателни системи.

-При строително-ремонтни работи, извършващите ги фирми, физически лица и/или собственици са длъжни ежедневно да поддържат чистотата (метат и мият) в прилежащите към обекта тротоари и улични платна. Запазването на чистотата на уличните платна и прилежащите им територии при извършване на строително-ремонтна дейност е задължение и на:

 - Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни товари се извършва с превозни средства, покрити с платнища, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии.