Нова технология създава по 10 зъба на час в Пловдив. Във Факултета по дентална медицина в Медицински университет-Пловдив преподаватели, специализанти и студенти ще докосват бъдещето. Това ще се случи с помощта на новия немски „EOS M 100“  3D принтер.

„Този 3D принтер ще доведе до революция в ежедневната клинична дейност на изработките, които се използват при протезирани, в ортодонтията, в детската дентална медицина. Във всички специалности има възможност да се използва този 3D принтер, който е най-висок клас”, заяви пред TrafficNews.bg заместник-ректорът по „Учебна дейност” проф. д-р Мария Куклева.

Принципът на 3D принтирането е преобразуването на компютърни модели в реални обекти чрез послойно наслагване на материал. Протезните конструкции в денталната медицина по класическите технологии се изработват от восъчен прототип чрез използване на различни техники за леене, чрез шлайфане или рязане, при което се отнема от материала. В момента с навлизането на цифровите технологии, денталната стоматология претърпява радикална промяна.

„Новият 3D принтер създава цифров модел и послойно нанасяне на модел на всички протезни конструкции, които могат да бъдат изработени в устната кухина”, съобщи деканът на Факултета по дентална медицина проф. д-р Георги Тодоров.

Още вижте във видеото на ТРАФИК ТВ:

Лазерен лъч с висока мощност стопява материала и чрез наслагване на слоеве от материала един върху друг се получава протезната конструкция. Директното метално лазерно синтероване е технология, базирана на лазерен източник, който синтезира прахообразни материали, използвайки 3D CAD модел.

„Бъдещите дентални медици в България трябва да бъдат на световно ниво. Нашият университет се старае това да се получи с въвеждането на високотехнологична апаратура в обучението на студентите и в научно-изследователската дейност на преподавателите”, допълни проф. д-р Мария Куклева.

Новият 3D принтер ще се използва за научна работа от преподаватели и специализанти за осъвременяване на преподаването и работата на студентските научни кръжоци.