Днешните технологии за информационна сигурност са остарели, а също така и неспособни да се справят със заплахите. Необходима е промяна в подхода към сигурността, смятат специалисти.  Личните устройства на служителите, използвани за работа, помагат на престъпниците да получат достъп до корпоративните мрежи и данни, смятат над две трети (68%) от анкетираните 4200 ИТ директори в глобалното проучване на Ponemon Institute.

83% от респондентите споделят, че техните компании са изложени на риск заради излишната сложност на организационната структура и ИТ системите, като 74% осъзнават нуждата от изграждане на нова инфраструктура за информационна сигурност. Почти всички (98%) компании, участвали в проучването, планират през настоящата година да похарчат над 1 млн. долара за поддържане на ИТ сигурността.

Рисковете от пробиви в сигурността продължават да нарастват заедно с увеличаване на броя регистрирани устройства в мрежите и възможността на служителите да работят от всяко място и от всяко устройство. Концепцията BYOD (използване на личното устройство за работа) стана ежедневие и компаниите следва да направят ИТ сигурността основен приоритет, за да обезпечат защитата на приложенията и данните. Освен това организациите се нуждаят от квалифицирани специалисти, способни да намалят риска и да повишат сигурността на корпоративните приложения и данни, пише technews.bg.

Близо половината (48%) от компаниите допускат до важната конфиденциална информация само определени служители и партньори. Но според 70% от анкетираните, част от решенията за обезпечаване на сигурността в организациите са остарели и неспособни да се справят с поставените им задачи. В условията на постоянно възникване на нови заплахи и развитие на технологиите, следва да се предприемат проактивни мерки за защита и да се помисли как максимално да се обезпечи сигурността на данните.

Служителите съхраняват все повече данни на своите устройства, в резултат на което важната корпоративна информация става достъпна от всеки ноутбук, смартфон или таблет, ползван в офиса или навън. 79% от ИТ специалистите са обезпокоени от нарушенията на информационната сигурност, свързана с важна корпоративна информация. Около три четвърти (74%) от анкетираните казват, че се нуждаят от нова инфраструктура за защита, за да повишат сигурността на приложенията и данните. 71% пък разбират, че съществува риск от нарушаване на сигурността, породен от неспособността за контрол на устройствата и приложенията на служителите.