Във века на новите технологии, Trafficnews.bg се срещна с директора и зам.-директора на Инситута по роботика към БАН, за да научи повече за дейността в областта на роботиката, която се развива в страната ни.

"Роботите в института се правят на 3D принтер. Това е хубавото, че със сравнително достъпни средства могат да бъдат конструирани интересни роботи, които да изпълняват най-различни задачи. Като започнем от сферата на сигурноста и стигнем до хора в неравностойно положение", заяви директорът на института доц. д-р Август Иванов.

"Институтът е бенефициент към МУ-Плевен, които разполагат с роботи "Да Винчи", които са последен писък в робо-хирургията. Там сме полезни с нашите умения и знания", уточни той.

"Основният принцип на института е, че не съществува фундаментално научно откритие или резултат, който да не може да бъде използван като инженерен продукт, защитен с патент за изобретение. Това е наш принцип", обясни акад. зам.-директорът на Института по роботика акад. Чавдар Руменин.

По думите му института има над 160 признати патенти за изобретение, около 70 заявки за изобретения. "Тези патенти и иновации не са разположени по чекмеджетата да почиват. Ние ги предоставяме на фирми, които имат необходимост от тях", уточни той.

"От трансфера на тези технологии, защитени с наш патент за изобретение във фирмите, които са ги внедрили, икономическото въздействие надхвърля 27-28 млн. лева", обясни още акад. Руменин.

"Въображението за нашия екип е по-ценно от знанието. То решава проблемите", беше категоричен той.

"В момента работим с Япония по създаване на робот с емоции", уточни акад. Руменин. "Наши колеги имат и проект, по силата на който да могат да транслират ЕЕГ, тоест импулсите от мозъка на разстояние и с тях да управляват робот", допълни той.