На пръв поглед 13-годишният Мангал Кариму е едно напълно нормално момче от Афганистан. Може да бъде сбъркан много лесно с всеки един младеж от малко село в западната част на азиатската държава.

Когато още бил на 2 години, Мангал бил Мадина - една от седемте дъщери в семейството. Мадина обаче била избрана от родителите си да бъде отгледана и да живее като момче. Това е част от афганистанска традиция, която буквално се превежда като "облечен като момче".

Обществото в Афганистан е дълбоко патриархално. Синовете се ценят много повече от женските рожби в семейството и то до такава степен, че ако в едно семейство няма син, то се смята за незавършено, обясняват от CNN.

И така, откакто се помни, Мангал трябвало да крие дългите си коси под вълнена шапка, да облича широките си дрехи и да помага на баща си с работата в домашната ферма.

Момичетата в Афганистан от малки са отглеждани с мисълта, че са товар за семейството си. В страната те нямат почти никакви права. Не могат да работят, за да изхранват семейството си, не могат да живеят и сами. Затова и много от тях избират доброволно да станат част от вековната традиция и да приемат живота на момче.

Въпреки това смяната на самоличност е временна. Децата трябва да се върнат към своето "аз" веднага след влизането в пубертета и да започнат да живеят отново като момичета - нещо, което се оказва доста трудно за много афганистански девойки, живели дълги години с друго име.

В семейството на Мангал първо се родили две момичета. Тогава родителите започнали да бленуват за момче. Мадина станала момче, защото баща ѝ имал нужда от някой, който да помага с фермерската работа, да му носи храна и вода на полето.

Обществото в страната наистина предпочита мъжките рожби и то по чисто прагматични причини. Обикновено мъжете са онези, които движат икономиката, стъпила основно върху земеделския отрасъл. Момчетата цепят дървата, орат земята, пътуват сами и работят извън родния дом.

Историята на жените е напълно различна. Както във всяко традиционно патриархално семейство от момичетата се очаква да помагат с домакинската работа. Те не могат да пазаруват и не се приема добре, когато решат да погледнат някой възрастен в очите.

Мангал обаче е принуден да живее между два свята - този на истинските момчета и този на момичетата. Посещава женско училище заедно с четирите си сестри, но се облича като момче и използва новото си име. А когато порасне, Мангал ще бъде принуден отново да стане Мадина.