В момента хората в неравностойно положение са принудени да молят за правата си, счита Каназирева. Сблъскват се всеки ден с непосилни трудности. Невъзможно е човек с инвалидна количка да се придвижи от един район в друг. Повечето от тротоарите са разбити и по тях е рисковано да се минава. Освен това в почти целия град те са заети от паркиралите отгоре автомобили поради друг проблем – все по-драстичната липса на места за паркиране.

Най-малкото, което можем да направим е:

  1. Наеме на работа определен брой хора с увреждания като условие при подписването на всеки общински договор.
  2. Възстановяване финансирането на личните асистенти и увеличаване на социалните услуги.
  3. В инфраструктурните проекти – съобразяването им за безпрепятствено преминаване на хора в неравностойно положение. Рядкост са и скосените пешеходни настилки.

Тези решения не са въпрос на финансови средства, а на отношение, възпитание и доколко солидарни сме като общество и управление, категорична е Каназирева.

Още един проблем в града ни, който остава скрит, за него никой не говори, но той съществува

Дани Каназирева: Пловдив е на първо място в статистиката за домашно насилие.

Този срамен факт по никакъв начин не е забелязан от управлението. В града ни се водят най-много дела по Закона за защита от домашното насилие и се издават най-много заповеди за защита. За съжаление, тази тенденция се запазва и до днес. Явлението често остава скрито. В повечето случаи жертвите са жени и техните деца.

Фактите показват, че близо 40% от жените в ЕС са били жертва на някакъв вид насилие, като в повечето случаи децата са пострадали или са станали свидетели на насилие. Проблемът е още по-сериозен, защото малтретираните жени обикновено мълчат, вместо да потърсят помощ. Причините са най-вече драстичната промяна в ценностната система, насилието в социалното обкръжение, което стана най-успешен модел за решаване на конфликти, разрушаването на традиционните семейни структури и насилие, свързано с обедняването и безработицата.

70% от хората не виждат системни усилия за превенция на насилието в семейството.

До момента в Пловдив по този проблем се работи "на парче". Няколко фондации, след спечелени проекти, създават подслон за тормозени жени и деца. А след като парите по програмите свършиха, кризисните центрове бяха закрити.

Още през 2011г. „Съюз за Пловдив“ изготви проект за изменение на съществуващата Наредба, като промените бяха съгласувани и с Националното сдружение на общините. Общинският съвет обаче не прие промените. И докато в развитите европейски държави основно общината и полицията работят по този проблем, то управлението на Пловдив предпочете да се обърне на другата страна.

Дани Каназирева и „Съюз за Пловдив“: конкретните действия, които трябва да предприемем в Пловдив са:

1. Създаване на специален общински жилищен фонд за настаняване на пострадали от домашно насилие жени и деца, вместо безразборно да се разпродават общински жилища или да се настаняват властимащите;

2. Създаване на екип от юристи и психолози за работа с пострадалите;

3. Съвместна работа на Община, Съд, Прокуратура и органите на МВР в тази насока, както е в нормалните страни;

4. Разработване на цялостна, дългосрочна концепция и политика от страна на Община Пловдив в тази насока. 

TrafficNews.bg