Тържествената церемония по полагане на клетва на избраните за президент и вицепрезидент на България Румен Радев и Илияна Йотова е точка първа от проекта на програма на Народното събрание за утре. Вторият им мандат ще започне да тече от 22 януари. 

Депутатите ще разгледат на първо гласуване промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, предвижда проектът на програма за работа на Народното събрание тази седмица, предаде БТА. Вносител на измененията е Министерският съвет. В проекта на програма за четвъртък са и първите четения на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, както и на измененията в Закона за данък върху добавената стойност.

В дневния ред са предвидени и ратификациите на: Паралелното споразумение за защитен механизъм между България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател; Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. Очаква се парламентът да приеме и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея.

В проекта на програма за петък се е предвидено второто гласуване на Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.