При покупка на дефектна стока потребителите вече ще могат да избират между безплатен ремонт или замяна, докато към настоящия момент това решение се взима от търговеца в зависимост от вида на дефекта и необходимите средства и усилия за поправката. В България търговците удовлетворяват рекламациите преди всичко чрез ремонт, тъй като това ги затруднява в най-малка степен. Но сега директивата предвижда изборът да е на потребителя. Това предстои да стане с промени с оглед договорените от Европейския парламент нови правила при покупка на дефектен продукт.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов обясни в студиото на "Денят ON AIR", че другата промяна е свързана с момента на доказване на причината на несъответствието.

Съгласно сега действащото законодателство, в първите шест месеца от закупуването на стоката се предполага, че отговорността за наличието на дефект е на търговеца, т.е. той е съществувал към момента на продажбата. С готвените промени през целия двугодишен гаранционен период за съответствието на стоката ще отговаря самият търговец.

По думите на Маргаритов, след влизането в сила на новите регламенти, търговците ще са тези, които ще трябва да доказват, че определен дефект се дължи на нещо различно от нормалните условия на експлоатация.

"Едно от най-важните неща е да настояват търговецът да впише тази рекламация в регистър, който той е длъжен да води", подчерта още Димитър Маргаритов.

Той беше категоричен, че с новите правила, ако имаме дефектна стока, повече избор ще има за потребителя какво да прави, а не толкова за търговеца.