Сирени ще огласят днес Пловдив. Точно в 11:00 часа ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, с цел проверка на техническото й състояние. Тестването ще допринесе за обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства и придобиване на умения от длъжностните лица за работа със системата.

Предприети са необходимите мерки за недопускане на стресови ситуации за децата в детските градини и ясли, както и за учениците в училищата. За целта са уведомени директорите на тези заведения на територията на област Пловдив - в град Пловдив, Сопот, Калофер, Кърнаре, Асеновград, Раковски и Брезово и педагогическия състав е инструктиран за провеждане на обучение в подходяща форма.

Планирано е в тренировката да бъдат включени и интегрираните към националната система, локални системи за оповестяване (ЛСО) за тестване на интеграцията, резервираността и функционалните възможности при реално задействане.

Проверката се извършва два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври, чрез задействане на акустичните сигнали.