54,8 млн. лева ще струва почистването на града и всички дейности около него. Това показва план-сметката на Община Пловдив за 2023 година.  Проектът е качен на страницата на градските власти, като показва разбивката по разходи за сметоизвозване, почистване и управление на депата.

Дейностите през 2023-а ще бъдат с 6 млн. лева повече отколкото през година. Планираните разходи се увеличават в сравнение с Плана за 2022 г. с около 10%, което е следствие от увеличението на цените на горивата, електроенергията, както и в цялост на услугите. Също така, в това увеличение се включва и повишаване с до 10% на възнагражденията на служителите на предприятията, осъществяващи дейности по чистота и поддържане на териториите на Община Пловдив.

В план-сметката не е записано, че ще се вдига Такса битови отпадъци, която е основен източник на средствата за почистването. Към момента тя е 1,8 промила за граждани и 5,3 на промила за юридически лица.

Макар по-голямата част от сумата да идва от фирмите за ТБО, кметът Здравко Димитров неведнъж е изтъквал, че пловдивчани плащат по 77 стотинки на месец по налога.   Другите пера, от които се финансира почистването, са натрупаните отчисленията и собствените приходи на градските власти.

За сметосъбирането през 2023 година се предвиждат 14 млн. лева за ОП „Чистота” плюс  18,8 млн. лева за издръжката му. Още 4,5 млн. лева са за издръжка на другото зелено общинско предприятие – „Градини и паркове”.  Още 1 млн. лева е за почистването на шахтите под тепетата.  Близо 800 хил. лева струва преработката на отпадъците в инсталацията в Шишманци, а още 336 хил. лева се плащат за компостиращата станция. 1, 8 млн. лева за информационната система „Управление на отпадъците”.