Община Пловдив продължава да получава финансови санкции от управляващия орган на ОП "Региони в растеж" заради нередности при избор на изпълнители. Градските власти са загубили делото в Административния съд за налагането на финансова корекция от 10% на проекта "Изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V, кв.502 по плана на Първа Градска част – юг, гр.Пловдив".

Така градските власти ще трябва да върнат 94 922 лева на управляващия орган, ако загубят делото и във ВАС.

Това, което прави впечатление, че градските власти са били предупредени, че ще им бъде наложена финансова корекция заради нередности при поръчката. По време на процедурите от Министерството на регионалното и развитие и благоустройство са изпратили писмо до градските власти, с което са ги уведомили, че има сигнал за нередност по процедурата. 

След проверката на МРРБ, оттам са описали подробно мотивите за приетото решение, било е посочено и кои норми на ЕС и на националното право са нарушени, какво е отражението на констатираните нередности и какъв би бил размера на финансовата корекция, която ще се наложи.

От своя страна Община Пловдив е отговорила, че не вижда проблем с констатациите на управляващия орган и са продължили с процедурата. Поради тази причина от градската хазна ще трябва да се платят 100 хил. лева заради финансовата корекция.

Припомняме, че няколко пъти градските власти бяха санкционирани по ОП "Региони в растеж", а най-голямата корекция бе за 1 млн. лева заради нередности при избор на изпълнители по отделните поръчки.

Повече вижте в линка:

Община Пловдив връща 1 млн. лева заради субективен избор на фирмите за ремонтите за 22 млн. леваДве компании дали по-изгодни оферти по проекта, но заради неясни критерии останали втори