Преди седмица, читатели на TrafficNews сигнализираха за камион, който изхвърля тонове строителни отпадъци до и в коритото на река Марица.  Възмутеният пловдивчанин е заснел на видео клип абсурдното депониране на отпадъците в зона, която някой е преценил, че е удобна за сметище. 

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци чрез самосвал в Марица се случва на хвърлей от Пловдив по черен път за нивите от северния бряг на Марица в района на Околовръстното към Скутаре източно от Скобелева майка. Посред бял ден в неделя, 22 ноември,  около 15 часа са изсипани поне три пълни камиона, натоварени със строителни отпадъци, твърди очевидецът.

Изхвърлените отпадъци са разнородни, сред които земни маси и строителни боклуци - камъни, тухли, смачкани метални улуци, железа, счупени греди и дъски. 

Камионът, сниман да депонира отпадъците  не е брандиран, вижда се само логото на слошавка компания, производител на самосвали. Гражданинът обаче е успял да запише регистрационния номер. TrafficNews изпрати запитване към РИОСВ Пловдив, откъдето започнаха проверка. Сигналът е препратен по компетентност до кмета на община Марица  на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда с искане да се извърши проверка съгласно неговите компетентности. От общината е изискано в 14-дневен срок от получаването на писмото екоинспекцията.

Междувременно ние също извършихме проверка, която установи, че въпросният камион, заснет на видеото се ползва от фирма "Строймаш" ЕООД със собственик Иван Васев, по прякор Гаджура. Тя е с предмет на дейност превоз натовари встраната и чужбина, дейности по поддръжка на пътища, строително ремонтни услуги и пр. Васев е собственик на баластриерата в местността "Стоянчова чешма", където добива инетртни материали. От 2019 година има договор за почистване на част от коритото на река Марица в десня ръкав при ресторант "Рибарска среща" , за отстраняване на наносите и укрепване на брега. Според договора наносите, които се изгребват от коритото на реката, трябва да се депонират в имот на Министерстовото на околната среда и водите в района на Катуница. 

Сега очакваме резулттите от проверките на община Марица и РИОСВ. Както и наказания за виновните, замърсили коритото на реката. 

Абсурд: Камион стоварва тонове боклуци в река Марица, пловдивчанин го засне ВИДЕОРИОСВ извършват проверка