Пловдивската адвокатска колегия избра делегати за насроченото за 25 и 26-ти май 2021 Общо събрание на адвокатите в страната.

Още на първи тур в Пловдив са избрани 29 от общо 31 делегати, които Пловдивската адвокатска колегия праща на Общото събрание на адвокатите от страната.

Председателят на Пловдивската адвокатска колегия и кандидат за Председател на Висшия адвокатски съвет адв. Иван Демерджиев е получил 242 гласа, с което има и най-висок резултат от всички кандидати.

На 2 май ще се проведе балотаж за попълване на последните 2 места от квотата на Пловдивската адвокатска колегия.

Ето кои са избраните делегати:

 1. Албена Миткова Йотова                                     200 гласа “за”
 2. Борислав Николов Иванов                                 188 гласа “за”
 3. Валентин Александров Ройнов                           217 гласа “за”
 4. Васил Александров Василев                               190 гласа “за”
 5. Васил Ангелов Попов                                           180 гласа “за”
 6. Васил Георгиев Георгиев                                     178 гласа “за”
 7. Ганчо Кръстев Толев                                            227 гласа “за”
 8. Георги Димитров Баев                                         224 гласа “за”
 9. Георги Христев Босев                                          204 гласа “за”
 10. Димитър Пенев Пенев                                         172 гласа “за”
 11. Димитър Петров Попов                                       166 гласа “за”
 12. Доротея Димитрова Будакова - Лазарова        195 гласа “за”
 13. Евелина Русчева Божикова                                 172 гласа “за”
 14. Емилия Стефанова Харитова                             166 гласа “за”
 15. Иван Петев Демерджиев                                      242 гласа “за”
 16. Константин Йорданов Давчев                             197 гласа “за”
 17. Маргарита Кирилова Димова                             183 гласа “за”
 18. Мариана Иванова Биркова – Пешева                163 гласа “за”
 19. Мариана Йорданова Нешева                               162 гласа “за”
 20. Мария Георгиева Шаркова                                  184 гласа “за”
 21. Никола Иванов Симеонов                                    181 гласа “за”
 22. Николай Светославов Ангелов                           176 гласа “за”
 23. Пламен Любомиров Бонев                                   184 гласа “за”
 24. Росица Александрова Драгинова                        191 гласа “за”
 25. Стефан Ангелов Левашки                                    200 гласа “за”
 26. Стефан Светославов Петров                                162 гласа “за”
 27. Таня Костадинова Динкова                                  193 гласа “за”
 28. Теодор Георгиев Апостолов                                  167 гласа “за”
 29. Тодор Петров Димов                                              192 гласа “за”

На балотаж за последните две места отиват Албена Георгиева Пискова, Виолета Васкова Иванова – Спасова, Георги Янчев Карастоянов, Емилия Недева Недева, Иван Димов Иванов, Нели Симеонова Пеева, Невена Петрова Деспотова, Николай Христов Банков, Пенка Наскова Маринова, Рени Стефанова Стефанова, Станислав Васков Станев, Станислав Любенов Бахчеванов, Стефка Димчева Влахова и Тани Ненов Конакчиев.