Започва реализирането на един от големите проекти в сферата на образователна инфраструктура в Пловдив - нова детска градина за 200 деца. Отворена е обществена поръчка за изграждането на детското заведение, според която прогнозната стойност на инвестицията ще бъде около 4,6 милиона с ДДС, осигурени от бюджета на Община Пловдив.

Детската градина ще бъде ситуирана на бул. „Александър Стамболийски“. Върху пустеещ терен в близост до кръстовището с ул. "Пере Тошев" ще бъдат вдигната двуетажна сграда с РЗП от над 2200 кв.м. Предвижда се базата да бъде по европейски образец. В рамките на детския комплекс ще бъдат изградени плувен басейн и физкултурен салон, както и собствен двор от 5 декара с четири къта с гумирана настилка с детски катерушки и пясъчници. 

Детската градината ще функционира като целодневна детска градина с капацитет от 200 деца – разпределени в осем групи от по 25 деца във всички възрастови групи. Четири от групите са на първия етаж и четири на втория. Всяка група ще има собствена стая за игри към която е обособен кът за хранене с маси и столове с височина, съобразена с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група, както и отделно спални помещения. 

В двора се предвижда мащабно озеленяване, като непосредствено до детската градина ще бъде създаден и парк от 5 декара, който ще стане естествено продължение на зеленината. 

Според тръжната документация, строежът трябва да продължи максимум 360 календарни дни. За обекта е издадено и влязло в сила разрешение за строеж, така че в момента, в който има избрана фирма изпълнител, веднага може да се пристъпи към изпълнението му.  

Участниците в процедурата ще бъдат класирани на база ценово предложение, срок за изпълнение и предимства в техническото предложение. Документи за участие могат да бъдат подавани до края на юли, а на 2-ри август ще бъдат отворени офертите. 

Вижте още какви промени се очакват в базите на детските заведение в Пловдив:

Бутат "Каменица": Правят филиал на детска градина и пристройка на ясла за 120 деца в ПловдивИнвестициите в образователна инфраструктура са над 7 милиона лева