Рязък контраст показа Община Пловдив в отношението си към терените, които са зелени площи или са отредени за такива. На фона на протестите на хората за спасяването на все по-малко зелените зони в града, градската управа се готви да застрои сама терен, който е със статут на зеленина в Общия устройствен план.  

Странният казус касае обществена поръчка за изграждането на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на улица „Стойчо Мошанов” 33. Стойността на проекта е малко под 1 млн. лева с ДДС и е по „Региони в растеж”.  Възложител на поръчката е зам.-кметът Георги Титюков, а вчера бяха отворени и предложенията на фирмите. В поръчката участват 6 фирми, които искат да построят двата центъра.

Къде е проблемът?

В документацията на поръчката е  записано:

„Имотът попада в зона „Тоз“ по предвижданията на общия устройствен план – Терени за самостоятелен устройствен режим на социалната и бизнес инфраструктура. Изграждането на ЦГЛФД и ЦГВХНС не противоречи на предвижданията на общия устройствен план”.

Видно от Общия устройствен план в действителност парцелът попада в „Тоз”.  Този индекс означава обаче, че теренът е за градски паркове, градини или скверове, където се допуска  застрояване единствено свързано с отдиха, но не повече от 1 %.  Цитираната разпоредба – „Терени за самостоятелен устройствен режим на социалната и бизнес инфраструктура” е със съответния индекс „Т” и не фигурира никъде в тази зона.

Оттук следва въпросът дали предвиденото строителство може да се реализира в тази зона, а още повече дали и обществената поръчка няма да бъде отменена заради явната грешка в документацията.

Репортер на TrafficNews.bg показа разминаването на председателя на комисията за поръчката – инж. Благой Петков. След кратка проверка той обясни, че това е техническа грешка и не би трябвало да има проблем със самата поръчка.

Последва и оперативка при зам.-кмета Георги Титюков и неговите експерти. Те обясниха, че ПУП-а на имота е влязъл в сила още през 1994 година, който е за застрояване до 15 метра и изразиха недоумение защо в Общия устройствен план, влязъл в сила през 2007 година е за зелени площи.

Според тях е имало и други такива случаи, в които ПУП на терен и ОУП си противоречат, но водещо в този случай било първичното, което позволявало строителство. Освен това документацията е минала през дирекцията по общинска собственост, където са дали положително становище, че там може да се строи.  Редица решения на ВАС обаче опровергават това твърдение, като по няколко казуса е посочено, че най-високостоящият документ е Общия устройствен план.

Какво представлява самият терен?

Към днешна дата парцелът от 790 кв. метра е превърнат в строително депо на фирмата изпълнител по проекта „Региони в растеж”,която ремонтира зоната – „Пътища Пловдив” АД. Единственият спомен за това място, че е било зеленина с детска площадка са 1-2 дървета заедно с забито желязо от  люлка в средата.  

Проблемите с цялата ситуация са няколко. Дори и вече заличена, тази зеленина е като анклав в гъстозастроения район в Първа градска част. Застрояването й ще лиши квартала от терен, върху който може да се изгради парк с детска площадка в бъдещ период. Това противоречи и на постоянните твърдения на кмета Иван Тотев, че Община Пловдив трябва да пази терените си, върху които може да се изградят зелени площи.

От друга страна се показва и отношението на градските власти към проектите, които са с европейско финансиране. Недоглеждането и допуснатата грешка,че въпросният терен е със статут на зелени площи в Общия устройствен план, може да коства градските власти да изгубят финансирането.  Не е изключено и поръчката да падне в КЗК, а след това да бъдат изпуснати сроковете за нейното възобновяване. Дори и всичко по поръчката да мине без обжалвания, не се знае дали фирмата, ще успее да изкара строително разрешение, тъй като на практика имотът попада в ОУП в „Тоз”. Това би блокирало всякакво строителство там.

Решението на този проблем можеше да се реши или с промяна на ОУП в тази си част от Общинския съвет, или с намирането на друг терен.

По своята същност проектът ще предостави нова социална услуга, още повече, че има недостиг на подобен тип центрове.

Очаквайте продължение!