Фарс – така може да се определят действията на Община Пловдив по пусната обществена поръчка, която противоречи на закона. TrafficNews.bg разказа за странния казус с изграждането на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на улица „Стойчо Мошанов” 33.

Стойността на проекта е малко под 1 млн. лева с ДДС и е по „Региони в растеж”.  Възложител на поръчката е зам.-кметът Георги Титюков. Оказва се обаче, че общинският терен, върху който е предвидено изграждането на центровете, е отреден за зелени площи в Общия устройствен план.

След публикацията в TrafficNews Съюзът на ландшафните архитекти излезе с позиция, че действията на градските власти са абсолютно незаконни и трябва да спрат обществената поръчка. В същото време Общинският експертен съвет по озеленяване към отдел екология се самосезира относно казуса. Те са изпратили становище до Георги Тиюков и кмета Иван Тотев, в него е записано:

„По същество, обществената поръчка противоречи на закона и нейното продължаване може да донесе кумулативни правни и финансови щети за Община Пловдив - нефинансиране по програма, санкции от МРРБ и Европейския съюз, самосезиране на проверяващи държавни органи и др.

Становището на ОЕСО е терена да се използва изключително и само за създаване на паркова площ (каквото е предвиждането на ОУП на гр.Пловдив), като за тази цел е необходимо прекратяване на обществената поръчка”.

Зам.-кметът Георги Титюков обаче продължава действията си по изпълняване на поръчката. Той заяви пред наш репортер, че няма притеснения относно поръчката и смята, че всичко е в рамките на закона. Отделът, който движи поръчката,  са изпратили становището на ландшафните архитекти до гл. архитект Юлияна Петрова,но до момента не виждали пречка да не се реализира строителството.

Така от една страна имаме праволинейни действия на възложителите в лицето на Община Пловдив, въпреки че всички експерти в сектора, включително и ОЕСО казват, че то е незаконно. От друга страна Пловдив може да се наложи да върне парите, както и опасността да й бъде наложена сериозна санкция от държавните контролни органи, ако започне да строи.

Това показва, че на практика съветът, който е назначен със заповед на кмета на Община Пловдив, има само формални функции, а никой не се вслушва в съветите на експертите.

Очаквайте интервю с ландшафтния архитект Станимир Шаламанов за това как Община Пловдив управлява зелената си система.

Къде е проблемът по конкретния казус – вижте в линковете:

На фона на протестите за паркове: Община Пловдив сама застроява зелени площи, за да усвои европариЦентър за възрастни хора е определен върху терен, който е със статут за озеленяване в ОУП

Архитекти: Община Пловдив гази закона, искайки да застрои зелени площи с европариСлед публикация на TrafficNews Съюзът на ландшафтните архитекти пуска сигнали до РДНСК и МРРБ