Социалният статус е от значение дори за бебета на възраст между 10 и 16 месеца, според ново проучване на двама калифорнийски учени от Ървайн. Изследването установи, че при симулирани конфронтации между две кукли, бебетата предпочитат тази, която отстъпва.

"Бебетата разпознават основни показатели за висок и нисък социален статус като при конфликт за право на предимство", казва съавторът Барбара Сърнечка, доцент по когнитивни науки.

В експеримента бебета наблюдават как две кукли се опитват да пресекат сцената от противоположни страни едновременно. Куклите се срещат по средата и са се сблъскват многократно. Най-накрая, едната кукла дава път на другата като и се покланя. След това и двете кукли са били насочени към бебетата като 24 от 30 бебета са избрали "отстъпчивата" кукла.

"Виждаме уникално човешко социално поведение, което се появява в детството. Малките деца също признават социалния статус, но предпочитат лицата, които отстъпват. Те изглежда, че избягват хулиганите. Констатациите от това изследване и други подобни дават нови прозрения за това как се развива умът, особено онези части, които отговарят за начина, по който мислим за другите хора". 

Резултатите са в съответствие с това, което се среща в някои други видове, където индивидите с нисък статус отстъпват на такива с по-висок статус, за да избегнат агресията им.

Проучванията показват, че въпреки, че хората започват своето развитие, както повечето животински видове, се случва промяна между първата и втората година от живота, която преобръща представите и реакциите ни в по-късен етап от живота.