Архитектите написаха гневно писмо до кмета на Пловдив Иван Тотев по повод съдбата на кино "Космос". То е реакция срещу механизма, по който се изготвя проектът за реиновирането на сградата, както и срещу отношението на местната власт към авторите й арх. Любомир Шинков и арх. Любомир Бонев. Писмото е внесено на 16 ноември и е поредната реакция на архитектурната гилдия срещу идеите на общината за кино "Космос". Подписано е от председателя на Управителния съвет на КАБ арх. Борислав Игнатов, пише PlovdivTime.bg.

Ето го пълния текст:

Уважаеми инж. Тотев,

По решение на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) Ви сигнализирам за случай, касаещ Община Пловдив. Архитектурната колегия на КАБ не за пръв път се сблъсква с неприемливо отношение на общинското ръководство с архитектурните обекти на  града, особено с тези, които имат важна значимост. Последният случай, на който по решение на Управителния  съвет   на  КАБ  искаме  да  Ви  обърнем  внимание,  е случаят  с Кино ,,Космос".

Неизвестно за колегията и без обявяване на обществена поръчка е бил изготвен нов проект за Кино „Космос" от арх.Тихомир Казаков и арх. Мария Мишинева.

На 23.10.2018 в Пловдив е имало представяне на този  проект,  презентиран от двамата проектанти арх.Тихомир Казаков и арх.Мария Мишинева, и от г-н Александър Държиков - заместник-кмет „Култура и туризъм" на Община Пловдив. За тъй нареченото представяне на проект за Кино „Космос", а не необходимото обществено обсъждане, Камарата на архитектите в Пловдив и Съюзът на архитектите в Пловдив не са  поканени  или поне уведомени.

Изненадващи са думите на  зам.-кмета  по  култура  г-н  Държиков,  изказани на цитираното представяне, за това, че не се знае  кой  е авторът  на  проекта,  по  който е изпълнена сградата на Кино „Космос", защото нямало писмен документ, депозиран  в община Пловдив.

Историята със съдбата на киното  стана обществено  популярна  в последните години. Във всички налични чертежи е отбелязано, че автори са арх. Любомир Шинков и арх. Любомир Бонев. Има публикации в сп . „Архитектура", където също ясно е посочено кои са авторите на проекта за киното. Не вярваме Община Пловдив да не знае това. Арх. Шинков е човек, който живо се вълнува от съдбата на сградата и е недопустимо, каквото и да се прави с нея, да  не  се съгласува с автора. Това е нарушение на  Закона за авторското право.

В проекта на арх. Любомир Шинков и арх. Любомир Бонев за Кино „Космос" има философия, която е много интересна,  а  интериорите  са  уникални.  Освен това,  на  въпрос на  журналист, дали  новият проект е обсъждан с Колектив  „Кино „Космос", Заместник-кметът г-н Държиков е заявил, че не познава никой от Колектива.

Ето  малко история на събитията около киното през  последните  години:

  • 2010 година гражданска инициатива  в Пловдив  спасява събарянето на киното и изграждането на негово място на  паркинг  и офис сграда по инициатива на тогавашното Общинско ръководство.
  • 2012 година в рамките на Архитектурен форум Пловдив 2012, КАБ РК Пловдив и САБ Пловдив провеждат национален архитектурен конкурс „Кино Космос - място за култура", на който са представени 36 проекта с идеи как да се превърне тази сграда в място за култура. Журито беше председателствано  от автора на сградата арх.Шинков. За резултатите от конкурса е информирано ръководството на Община Пловдив, на което е предоставен албум с всички конкурсни проекти.
  • 2013 година по предложение на млади колеги, КАБ РК Пловдив и САБ Пловдив в рамките на Архитектурен  форум Пловдив 2013 започна инициативата по почистването на сградата, в която се включиха и много граждани на града ни. Проведени са 13 акции. Там се сформира и Колектив „Кино „Космос", който години наред след това се грижеше идеята да продължи. В инициативата се включиха и много фирми с дарения.  Направена е конструктивна  експертиза,  която  е отчела, че сградата е със запазена конструкция. Направена е хидроизолация на част от покрива, сменена е част от елинсталацията, демонтирани са всички строителни намеси, които безразборно са били направани във времето, за да се върне киното към първоначалния му образ. И всичко това с безвъзмездния труд на изключително много хора - архитекти и граждани на Пловдив.
  • 2014 година в рамките на Архитектурен форум Пловдив 2014,  КАБ   РК Пловдив и САБ Пловдив подкрепиха и се включиха в инициативата на  Колектив „Кино „Космос" да се облагороди пространството пред киното, което се превърна в място на открито за изложби и  кинопрожекции.
  • Комисията по избор на град за Европейска столица на културата  оцени изключително   високо гражданската инициатива за спасяване на кино „Космос" и това влезе като акцент в Апликационната книга  на Пловдив.
  • Кино „Космос" започна да живее отново и стана място за култура, обърнато към младите хора.
  • В Колектив Кино „Космос" влизат 14 млади архитекти и хора на изкуството. Ако на г-н Държиков не му е била известна тази история, като негово служебно задължение, то е можело да се обърне към Камарата на архитектите в Пловдив и да получи цялата информация.

Колегите от Колектив „Кино „Космос" години наред отделяха от своето време, за да продължат каузата. По искане от Община Пловдив направиха подробен бизнес-план, разработиха стратегията "Културен Космос" след задълбочен анализ на нуждите на обществото и интересите на гражданите, творците, бизнеса на Пловдив, срещаха се с арх. Шинков, за да обсъждат съвместно проблемите.

  • Достойни за уважение са ентусиазмът и усилията на пловдивската колегия за спасяването на една стойностна съвременна архитектурна сграда в град Пловдив.

Община Пловдив пренебрегна усилията на толкова много млади хора за спасяването на Кино„Космос"  като място за култура и възложи, неизвестно как, проект на арх.Тихомир Казаков и арх. Мария Мишинева.

След  представянето  на този нов проект,  възникват множество въпроси,  с част от които се обръщаме към Вас, като  ръководител на Общинската администрация, а именно:

 - Обявена ли е обществена поръчка за проекта и как е обявена, въз основа на какво задание?

- Кой и на  какво основание е възложил  проектирането точно на тези двама колеги, игнорирайки Закона за авторското право?

Освен всичко това, за Ваша информация, бихме  искали да знаете, че изработването на представения проект като дарение (както е обявено), представлява нарушение  на  ЗКАИИП - чл.29,   ал.2, съгласно който това е допустимо  само за молитвени  домове и за лица в неравностойно положение.