Фотодокументална изложба в Балабановата къща в Пловдив представя важни моменти от живота на Васил Левски. Експозицията, която е дело на Национален музей „Васил Левски“ и на Историческия музей в Карлово, носи заглавието „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството – Васил Левски и градът, който го създаде”.

В едната си част изложбата представя всички важни моменти от живота на Апостола, родното място и семейната среда като първоизточници на неговото родолюбие и демократизъм преди всички по-късни влияния на европейската революционна и политическа практика. Включени са оригиналните снимки на Васил Левски, фотоси на негови близки, на родното Карлово, на други селища, свързани с революционната му дейност, факсимилета на негови писма, документи на революционната организация и БРЦК, снимки на дейци на Вътрешната революционна организация, на БРЦК в Ловеч, както и на ръководителите на българското националноосвободително движение – Раковски, Каравелов, Ботев.

Посочени са личностите и делата на най-видните просветители, народни будители и дарители от Карлово, допринесли за утвърждаването на родния град на Васил Левски като един от най-важните културни и просветни центрове в България от епохата на Възраждането и в периода след Освобождението. Представени са и репродукции на едни от най-популярните произведения на изобразителното изкуство и монументални паметници, посветени на Апостола – създаването на революционни комитети, залавянето и обесването на Левски, паметниците в София, Карлово и Ловеч

Втората част от изложбата е посветена на Възрожденско Карлово – градът, в който се е родил Апостолът на българската свобода Васил Левски. Родното му място се е превърнало в символ и крепост на българския дух. Градът е дал на България десетки будители и строители на нацията, ревностни радетели за национално просвещение и културен напредък, съхранили националната гордост и памет. Изложбата може да бъде разгледана до 26 август.