Студенти от Клуба по Международно хуманитарно право (МХП) към Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“ издадоха учебно ръководство, посветено на МХП. Към него е създаден и Речник на основни термини, които се използват в тази област на правото. Двете издания са резултат от успешно завършилия проект към Фонд „Научни изследвания“ на ПУ “Паисий Хилендарски“, в който участваха студентите Лъчезар Енчев, Надежда Нанева, Анна Иванова, Тодор Рогошев и Франческо Ночев.

​Книгата и приложението бяха представени на специално онлайн събитие, което бе модерирано от доц. д-р Христо Паунов, който е ръководител на студентския проект. В електронната зала гости на събитието бяха преподаватели от Пловдивския университет, Нов Български университет, Софийския университет,Националния военен университет, представители на ръководството на Българския Червен кръст и Българския младежки Червен кръст и международни експерти, които практически разказаха как се прилага малко познатото в България международно хуманитарно право. Общият брой гости на виртуалното събитие бе 48 души.

„Клубът по МХП в Юридическия факултет работи за полуляризирането на хуманитарните ценности сред студентите вече 13 години и смея да кажа, че издаването на тези две книжки е една от най-значимите дейности, тъй като в тях активна роля имаха именно бъдещите юристи“- това заяви доц. д-р Христо Паунов, който благодари на трудолюбивите млади хора. Той допълни, че книгата е структурирана във вид на въпроси и отговори, като освен на хартиен носител, ще бъде създадена и в електронен вариант.  Библиотеките на всеки един юридически факултет в страната ще получат като дар от нея, а също така и всички областни структури на БЧК, както и адвокатски колегии.

Създаването на двете издания бе предшествано и от допълнителни дейности, разпределени в три тематични направления: право, военно дело и медицина. В изследването на международното хуманитарно право студентите са дискутирали въпросите за нарушението на нормите на МХП; справяне с нарушенията им чрез правни и неправни  възможности; какви са последствията след един въоръжен конфликт и значимата роля на хуманитарното право те да бъдат преодолени. За да достигнат до по- задълбочени знания и изследвания по проблема, участниците в проекта са организирали и Национален дискусионен форум „Международното хуманитарно право и младите хора в 21-ви век“.

В него, освен студенти по право, са участвали и техни колеги, от специалностите по „военно дело“ и „медицина“. Изготвили са анализи по въпроси, свързани с правните източници, които играят основна роля при третирането на жертвите, ранените и болните от въоръжените конфликти, военнопленниците и други. Не са пропуснали да очертаят ролята на Женевските конвенции в съвременното динамично и бързо развиващо се общество, както и ангажиране на млади хора (студенти и курсанти) за участие в студентски научни сесии по въпросите на МХП.