По покана на Сдружение „Конфезерченти“, Италия, НЧ „Алеко Константинов-1954“ в Пловдив провежда Дни на българската култура в Италия, посветени на 24 май - Деня на българската просвета и култура. В рамките на Дните - от 19 до 25 май, се реализираха културни събития и изложби, които представиха български творци и артисти от Пловдив на италианската публика – принос в опознаването на българската култура, литература и изкуство. Бяха експонирани изложба ИКОНИ на Анна Марчевска и изложба на българска шевица, везба и орнаментика на Колектив „Росица Чуканова” при читалището. 

На 24 май се проведе тържество – Празник на кирилицата, Ден на българската писменост - с презентации и филми за Пловдив – най-стария град в Европа, кирилицата и България. Чрез „Диалог между две култури” италианската общественост се запозна с творчеството на български поети и писатели и духовните мостове между Италия и България (в исторически и съвременен аспект).

На 24 май в зала „Росини“ в Падуа се състоя Пресконференция на тема "Дни на българската кулура в Италия, Пловдив ЕВРОПЕЙСКАТА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019, гостува в Падуа с изкуство и народни занаяти". 

По време на престоя в Италия се състояха официални срещи на делегацията от Пловдив със зам.-кмета на Падуа - г-жа Кристина Пива, и представители от общината, посещения и срещи с кметовете на Агна, Вигонца и Арцергранде.

Взаимното опознаване на културите на двата народа, осъществени чрез културните контакти между „Конфезерченти” и Асоциация AES-ССС, Италия, и читалище „Алеко Константинов-1954”, в което функционира единствената засега в България Италианска читалня „Асен Марчевски” с книги на италиански език, полагат основите на сътрудничество между Пловдив и Падуа в духа на европейските ценности.